Wyższy odpis na ZFŚS jest faktem

Z dniem 13 lutego br. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, która zmienia obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Czytaj więcej

Tylko co czwarta firma gotowa na RODO

Według najnowszych badań, zaledwie 28% firm[1] spełnia wymogi związane z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych a  regulacje prawne pozostawiają duże pole do interpretacji i nie określają jasno, w jaki sposób dane powinny być przechowywane.

Czytaj więcej

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.