Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu HRPolska.pl jest HR Masters A.Bednarska, M. Siwińska-Olszówka sp.j. z siedzibą w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 7 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gliwice X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000256686 (dalej: "Spółka"). Dane kontaktowe: tel. 32 332 16 35 adres e-mail biuro@hrmasters.pl

2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: msiwinska@hrmasters.pl

3. Spółka przetwarza dane osobowe w celach: 

  • Działań sprzedażowych i marketingowych związanych z prowadzeniem portalu hrpolska.pl oraz sklepu internetowego pod adresem http://www.sklep.hrmasters.pl.
  • Działań sprzedażowych, reklamacyjnych i marketingowych związanych z prowadzeniem usług doradczych, kursów, szkoleń oraz Szkoły HR Business Partners związanych z działalności Spółki.
  • prowadzenia konta Użytkownika w Portalu hrpolska.pl
  • wysyłki informacji handlowych związanych prowadzeniem usług doradczych, kursów, szkoleń oraz Szkoły HR Business Partners związanych z działalnością Spółki -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zakupu usług lub produktów Spółki – zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty dostarczające usługi i oprogramowanie związane z funkcjonowaniem spółki: usługi hostingowe, fakturowe, księgowe, IT oraz sprzedażowe – dane podmiotów udostępniamy na życzenie
  • PayU S.A. Tpay oraz Paypal -  podmioty świadczący usługi płatności on-line.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz do bycia zapomnianym tzn: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ich zmiany lub przeniesienia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.