Pracodawcy wspierają wolontariuszy- dlaczego CSR jest coraz bardziej popularny w Polsce?

HR Komentarz

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. To czas dla wszystkich tych, którzy na co dzień działają społecznie, ale i dla tych, którzy chcieliby swoją przygodę z wolontariatem dopiero rozpocząć. Pomalować dom dziecka, zasadzić drzewo lub zbudować wybieg dla bezdomnych psów? Możliwości jest wiele.

Trzeba tylko wiedzieć jak ich szukać. Zwłaszcza, że jak wynika z badań, Polacy lubią pomagać. Coraz częściej tych „bardziej zapracowanych” do wolontariatu zachęcają również sami pracodawcy.

Wolontariusze łączcie się

Pracuje za darmo i pomaga innym. Tak jednym zdaniem można opisać każdego „społecznika”.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, to okazja, aby docenić wszystkich, którym praca na rzecz dobra ogółu nie jest obca. Co roku 5 grudnia obchodzimy ich święto. Według danych ONZ, na świecie jest około miliarda wolontariuszy. Istnieją różne formy takiej aktywności. Można w ramach wolontariatu działać w organizacjach pozarządowych, szkołach, hospicjach, wyjechać za granicę lub wspierać jakąś organizację wirtualnie (e-wolontariat).  Innymi słowy, każdy znajdzie coś dla siebie.

Pomaganie = Przyjemność

Co motywuje „przeciętnego” wolontariusza do działania? Celów jest wiele, m.in.: w wyeliminowanie ubóstwa, szerzenie edukacji, ochrona środowiska i walka z wykluczeniem społecznym. A co motywuje Polaków? Na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor 51% osób zaangażowanych społecznie w Polsce zostaje wolontariuszami z chęci bycia przydatnym. Z kolei aż 46% z nich deklaruje, że takie działania sprawiają im po prostu przyjemność. Jak wynika z tych samych danych, aż 40% Polaków jest aktywnych społecznie, a co piąty obywatel działa w organizacjach pozarządowych. Pracują więc bardziej lub mniej formalnie, ale zawsze na rzecz jakiejś społeczności. W tę drugą formę wolontariatu wliczamy między innymi robienie zakupów komuś, kto nie jest naszym bliskim lub wspólne sprzątanie okolicy.

Wolontariat pracowniczy

Pomagać można na wiele sposobów. Tych zapracowanych coraz częściej inspirują sami pracodawcy. Wraz z rosnącą popularnością CSR, czyli działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, wielu pracodawców dostrzega potencjał w tzw. wolontariacie pracowniczym. Z badań przeprowadzonych z inicjatywy kampanii biznesowej ENGAGE wśród firm działających w 11 krajach wynika, że niemal 70% firm bierze udział w tego rodzaju programach. Idea nieodpłatnej działalności na rzecz potrzebujących przybyła do Polski wprost z nowojorskich korporacji. Choć tradycja tego typu aktywności społecznej jest w naszym kraju stosunkowo młoda, zwłaszcza w porównaniu do krajów „starej unii”, praktyka ta zyskuje coraz większe uznanie, zwłaszcza w dużych firmach.

Jak twierdzą pracodawcy, w takich inicjatywach jest sporo plusów dla samej organizacji.  Wolontariat pozwala na lepszą integrację pracowników i uczy współpracy. Motywuje nas wspólne działanie w dobrej sprawie, które zawsze przynosi korzyści. Z jednej strony jako firma, pomagamy komuś na zewnątrz – fundacji, stowarzyszeniu, społeczności, a z drugiej – zyskujemy narzędzie, które ma ogromną moc, gdyż łączy naszych pracowników wokół jednego celu – niesienia pomocy - podkreśla –Marta Pokutycka-Mądrala, rzecznik prasowy Nationale-Nederlanden. -  Wolontariat pracowniczy daje możliwość angażowania pracowników w niecodzienne projekty i wyzwania, które budują relacje w zespole i są okazją do wejścia w zupełnie nową rolę – dodaje.

Pomalować Dom Dziecka lub posadzić drzewo

I tu możliwości jest wiele. Wolontariat pracowniczy polega na tym, że w działaniach dobroczynnych wspiera nas właśnie pracodawca. Tacy wolontariusze wykorzystują swoją wiedzę i umiejętności do tego aby pomagać potrzebującym, podczas gdy rolą firmy jest zazwyczaj zapewnienie zaplecza organizacyjnego lub finansowego. W ramach takiej działalności można na przykład zaangażować się w istniejące  akcje społeczno-charytatywne lub samemu być inicjatorem projektów, które firma będzie wspierać. Pomoc pracodawcy skupia się często w takich wypadkach na udzieleniu dnia wolnego na wykonanie zadania w ramach wolontariatu lub zapewnienia wsparcia merytorycznego i materiałów.

Popularną formą CSR jest edukowanie społeczeństwa. - Szczególnie dumni jesteśmy z inicjatyw związanych z edukacją finansową. Dla nas, jako firmy ubezpieczeniowej, to szczególnie ważne, ponieważ jest to część naszej misji. Chcemy wzmacniać wśród Polaków świadomość, nie tylko ubezpieczeniową, ale także emerytalną – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, rzecznik prasowy Nationale-Nederlanden. - Między innymi dlatego zaangażowaliśmy się we wspólne działania z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dzięki temu, braliśmy udział w projekcie Social Innovation Relay, w ramach którego uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli przygotować własną koncepcję przedsiębiorstwa. Ich pomysły były odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności i angażowały różne grupy społeczne i wiekowe -  dodaje.  Merytoryczne wsparcie ze strony doświadczonych pracowników jest również cenne z perspektywy organizacji pozarządowych. - Doświadczenia, jakim dzielą się pracownicy z młodzieżą, nie da się niczym zastąpić. Wolontariusze i ich historie mogą być dla młodych ludzi inspiracją, przykładem wartym naśladowania, pomocą w podjęciu trafnych decyzji edukacyjnych. Wspólnie tworzymy w ten sposób most między szkołą a światem biznesu – mówi Barbara Szymczyk-Opiłka z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Nadal jest nad czym pracować

Choć wolontariat jest w Polsce coraz bardziej popularny, wciąż mamy wiele obszarów do rozwoju. Według danych pochodzących z raportu European Social Survey 2012, pod względem odsetka wolontariuszy działających w ramach organizacji społecznych, na 29 krajów Polska uplasowała się na przedostatnim miejscu.

...

Być może więc warto aby w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza zastanowić się czy w naszej lokalnej społeczności nie ma kogoś, kto potrzebuje pomocy. Nie jesteś jeszcze zaangażowany społecznie? A może Twoja firma umożliwia dołączenie do wolontariatu pracowniczego? Zostań wolontariuszem i spraw aby 5 grudnia był także Twoim świętem!

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.