Certyfikacja DISC: Jakie korzyści przynosi dla rozwoju zawodowego?

HR, Narzędzia

Praca z ludźmi, szczególnie na stanowiskach kierowniczych, nierozerwalnie wiąże się z oceną i przewidywaniem ich zachowań. Niektórym liderom przychodzi to intuicyjnie, inni natomiast latami szlifują swój warsztat - niezależnie od predyspozycji zawsze warto doskonalić swoje umiejętności, a mogą pomóc w tym odpowiednie narzędzia. Jednym z nich jest model 4 stylów zachowań DISC, który został stworzony przez amerykańskiego psychologa Williama Marstona. Nazwa pochodzi od angielskich określeń stylów - dominant (dominujący), influencing (wpływowy), steady (stały) oraz compliance (sumienny). Test można dodatkowo poszerzyć o badanie roli zespołowych (TEAMS), wartości (VALUES) i postaw (BAI) - taki uzupełniony model nazywany jest wtedy DISC D3. Jego znajomość pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć zachowania i predyspozycje ludzi pracujących w zespole.

Komu przyda się certyfikacja DISC?

Znajomość omawianego modelu ułatwia decyzje w zakresie rekrutacji, jest więc wyjątkowo wartościowa dla osób obsługujących dział HR. Rozpoznanie poszczególnych stylów zachowań daje szybką informację zwrotną na temat danego pracownika lub kandydata - dostrzegając jego mocne strony można dość precyzyjnie ocenić przydatność i szanse rozwoju na danym stanowisku. Kierowanie osób w stronę wykorzystania ich naturalnych predyspozycji wpływa korzystnie na zadowolenie z wykonywanej pracy, a w konsekwencji ogranicza ryzyko wypalenia zawodowego.

Do ludzi, którym pomoże certyfikacja DISC D3, zaliczyć należy również managerów i osoby na stanowiskach kierowniczych. To w ich rękach leży opracowanie ścieżki kariery dla swoich podopiecznych, a także udzielanie konstruktywnego feedbacku. Znając predyspozycje każdego członka teamu dużo łatwiej jest delegować zadania tak, aby wszyscy mogli lepiej wykorzystać swój potencjał.

Kolejna grupa osób to specjaliści odpowiedzialni za komunikację i rozwiązywanie problemów. Certyfikacja DISC pozwala szybko zauważyć pewne schematy zachowań, dzięki czemu wiele konfliktów udaje się zażegnać jeszcze na wczesnym etapie. Skuteczne diagnozowanie źródła nieporozumień jest niezwykle ważne również w przypadku komunikowania zmian, które nie zawsze są łatwe dla zespołu. Rozpoznając style zachowań można konstruować komunikaty w bardziej przyjazny i dostępny sposób, aby uniknąć zaogniania konfliktowych sytuacji.

Jak przebiega certyfikacja DISC?

Program umożliwiający skuteczne zapoznanie się z różnymi stylami zachowań rozpoczyna się zazwyczaj od przedstawienia metodologii i przeprowadzenia badań na poszczególnych osobach. Kolejnym etapem jest analiza i interpretacja wyników, po której następuje praca na studiach przypadku, dzięki której model DISC D3 zostaje zastosowany w realnych sytuacjach zawodowych. Taka kompletna analiza potencjału zespołu i stylu liderskiego daje najlepsze efekty, dzięki którym rozwój zawodowy każdego pracownika zostaje nakierowany na wykorzystanie mocnych stron. Sama wiedza teoretyczna to w końcu tylko początek - dopiero po wdrożeniu do konkretnych procesów HR certyfikacja DISC zaczyna przynosić rzeczywiste, mierzalne efekty.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.