IT Project Manager, osoba do zadań specjalnych

HR, Czytelnia

Obowiązki PM

Osoba na stanowisku Project Managera powinna łączyć w swojej pracy kompetencje z różnych dziedzin. Poza znajomością własnej branży musi się także wykazać dużą dyplomacją, opanowaniem, elastycznością. Nierzadko rozwiązuje konflikty, szuka kompromisów, walczy o terminy. Powinna go cechować dobra organizacja pracy oraz umiejętność wyznaczania konkretnych celów. Jasne przedstawienie klientowi sposobu realizacji projektu, określenie kamieni milowych oraz warunków sukcesu projektu daje obydwu stronom możliwość wzajemnego zrozumienia. Branża IT jest dynamiczna i nacechowana zachodzącymi zmianami. I to właśnie zmiany to kolejny element, na który musi być przygotowany PM. Nie chodzi stricte o zmiany wewnętrzne, ale konkretnie o oczekiwania inwestora. Project Manager musi być gotowy na wprowadzanie tzw. scope creep. Są to nowe elementy, jakie należy niejednokrotnie wprowadzać do projektu, jeśli klient poczuje w nim jakiekolwiek braki. To trudne momenty w pracy PM-a, który musi pogodzić interes firmy z oczekiwaniami klienta. 

IT Project Manager, człowiek orkiestra

Presja terminów, różne wizje klienta i firmy, ryzyko. Osoba na stanowisku PM musi przewidywać nieprzewidywalne. Na każdym etapie realizacji projektu istnieje ryzyko niepowodzenia, opóźnienia, osłabienia zespołu przez np. chwilowy brak  czołowego programisty. W takich sytuacjach trzeba mieć zawsze plan B lub po prostu umiejętność zarządzania ryzykiem, które przecież jest częścią każdego działania, zwłaszcza biznesowego. Project Manager trzyma rękę na pulsie, motywuje zespół i wypracowuje kompromisowe rozwiązania. Musi nieustannie kontrolować przebieg działań i prowadzić projekt od początku do końca. Jego praca kończy się dopiero na etapie podsumowania zrealizowanego zlecenia, przygotowaniu raportu oraz opracowania wniosków na poczet przyszłych wyzwań dla firmy.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj: https://edge1s.com/pl/blog/it-project-manager-za-co-odpowiada-i-jakie-powinien-posiadac-kompetencje/

Drukuj artykuł
Artykuł przygotowany przez Edge One Solutions Sp. z o.o.

Edge One Solutions Sp. z o.o.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.