Jesień w biurze – jakie warunki pracy sprzyjają zachowaniu dobrego samopoczucia?

HR, Czytelnia

Dlaczego utrzymanie dobrego samopoczucia pracowników jest korzystne?

Pracownicy żyją, czują i tworzą własne historie — są ludźmi. Świadomość tego faktu z pewnością wystarcza, aby dbać o ich samopoczucie i respektować ich prawa. Utrzymanie dobrego samopoczucia pracowników przez pracodawców niesie jednak ze sobą dodatkowe korzyści dla obu stron. Jakie?

Nie brakuje prac naukowych wskazujących na spodziewany skądinąd pozytywny wpływ dobrego samopoczucia na możliwość twórczego rozwiązywania problemów i produktywność wśród pracowników (związek warunkowy).

Jakie czynniki pozwalają utrzymać dobre samopoczucie w trudnym okresie?

Co wpływa dobrze na samopoczucie jesienią? Istnieje wiele sposobów na poprawę dobrostanu psychicznego pracowników, gdy dni stają się krótsze, a na zewnątrz zaczyna panować plucha. Aby jednak osiągnąć rezultaty w tej kwestii, konieczne są świadome i ukierunkowane działania. Przykład? Z przyjemnością!

Zmiany warto zacząć, chociażby od dostosowania przestrzeni biurowej do potrzeb pracowników, tak aby ułatwiała ona osobom zatrudnionym wywiązywanie się ze swoich obowiązków. W tym celu świetnie sprawdzą się kabiny akustyczne do biura Hushoffice. Zapewniają one prywatność i pozwalają odgrodzić się od dodatkowych bodźców nawet w biurach, których pierwotna architektura nie umożliwia wydzielenia osobnych pomieszczeń.

To jeden z przykładów działań, które relatywnie łatwo potrafią poprawić samopoczucie i produktywność pracowników. Nie warto jednak poprzestawać na tym. Ogromne pole do popisu stwarzają pracodawcom metody motywowania i nowoczesne systemy zarządzania. Celem powinno być stworzenie w biurze przyjemnej atmosfery. Uniwersalny sposób na jej osiągnięcie nie istnieje. Każda firma musi wypracować własną metodologię w tym zakresie. 

Jak zapobiegać złemu samopoczuciu pracowników?

Lepiej zapobiegać niż leczyć, nieprawdaż? Nietrudno się nie zgodzić. Czy jednak jesiennemu spadkowi nastroju da się jakoś zapobiec? Zdecydowanie tak. Za dowód może posłużyć artykuł opublikowany na łamach „Biological Psychiatry”. Wyjaśnia on, że metody prewencyjne pozwalają osiągać pozytywne rezultaty w obszarze leczenia choroby afektywnej sezonowej. Prewencję tym bardziej warto podjąć w przypadku fenomenów obarczonych znacznie mniejszą wagą, takich jak jesienny spadek samopoczucia i typowe dla tej pory roku problemy z produktywnością. Aby jednak to było możliwe, opracowane zmiany należy implementować odpowiednio wcześnie. Oczywiście nigdy nie jest za późno na odpowiednią reakcję. Warto jednak pamiętać, że uporanie się z już istniejącym problemem jest trudniejsze niż zapobieganie jego wystąpieniu.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.