Wzmacnianie wzajemnych relacji pracownik - pracodawca

HR, Czytelnia

2022 wydaje się być kolejnym trudnym rokiem, a konsekwencje gospodarcze Covid-19 wciąż oddziałują na rynek pracy. Jednak doświadczenia kryzysu społeczno-ekonomicznego z ostatnich dwóch lat pozwoliły wielu firmom przekuć narastające zagrożenia w szanse. Zarządzający przedsiębiorstwami dostrzegli, że, przy zmieniających się warunkach, jak przemodelowanie trybu pracy, rozwój aspiracji pracowników oraz różnych oczekiwań ze strony pracodawców, zachodzi potrzeba przywrócenia podejścia do kwestii zatrudnienia. Zatem czy możliwe jest w tym kontekście wzmacnianie relacji w miejscu pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą? Odpowiedzią jest nadanie nowego kierunku istniejącym systemom motywacyjnym.

Preferowane są prace w modelu hybrydowym i zdalnym, jednak lokalizacja biura jest wciąż kluczowa

Według Raportu Devire „Rynek Zmiany Pracy 2021” powstałego na podstawie badań, w których wzięło udział ponad 3 tys. respondentów z 20 branż, pracownicy preferują hybrydowy model pracy i jednocześnie są otwarci na aktywność zawodową „na odległość”, choć lokalizacja biura nadal ma dla nich znaczenie[1]. Przewiduje się, że w pierwszej połowie roku większość kadry (76%) otrzyma możliwość kontynuowania pracy w trybie hybrydowym. Przy tym najbardziej otwarte na ten model pracy są duże przedsiębiorstwa (80% badanych firm), a największej liczby pracowników wykonujących zadania hybrydowo należy spodziewać się w obszarze IT (62%), jak z kolei podaje Raport ManpowerGroup „Zdalnie czy w siedzibie firmy? Plany pracodawców dotyczące modelu pracy w I kwartale 2022 r.”[2]

Te nowe czynniki motywujące oparte są na potrzebach wyższego rzędu pracownika, m.in.: stabilizacji, bezpieczeństwie finansowym oraz potrzebie samorealizacji. Oznacza to, że liderzy biznesu wpływają nie tylko na kwestie związane z trybem wykonywania obowiązków zawodowych, ale i na szersze możliwości znalezienia satysfakcji poza pracą zdalną.

Stabilizacja ma znaczenie dla rozwoju i bezpieczeństwa, choć liczy się wynagrodzenie

Obecnie zatrudnieni skupiają się na pracy, która da im możliwość rozwoju i podwyższania swoich kwalifikacji, a także zapewni efektywność w życiu zawodowym oraz prywatnym. Dlatego popularne wśród organizacji cieszących się renomą stają się programy well-being i benefity związane z kondycją psychiczną. Devire, agencja zatrudnienia, która przeprowadziła ostatnio badania w ramach określania trendów HR w 2022 r., odkryła, że work-life-balance jak i polityka równych szans muszą być poważnie brane pod uwagę przez przedsiębiorstwa.[3]

Przy tym rynek pracy zyskuje na sile i powraca zaufanie do przedsiębiorstw, według “Raportu Płacowego 2022” Hays Poland. W 2022 roku wyzwaniem dla przedsiębiorców będzie nie tylko zatrudnianie nowych pracowników, ale i przekonanie do pozostania w firmie tych już zatrudnionych.[4] Oznacza to, że weryfikacja siatki płac, uwzględnienie inflacji oraz stworzenie kombinacji metod rekrutacji, zaspokajających zmieniające się potrzeby będzie miało kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. W obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej obciążenie środków finansowych pracowników nadal budzi obawy przedsiębiorstw. Dlatego dostosowanie wynagrodzeń do zmian rynku, nagradzanie za wyniki, docenianie pracowników przez awans należą do podejść, które mogą pomóc w dłuższej perspektywie czasowej.  

Sabre Polska sp. z o.o. oferuje bogaty pakiet benefitów, który zawiera m.in. całodobowy program pomocy pracowniczej (doradztwo psychologiczne, prawne, finansowe etc.), jak również aplikacje, które pomagają zarządzać kwestiami związanymi ze snem, odżywianiem, ćwiczeniami fizycznymi i wieloma innymi. Nasi pracownicy mają także możliwość skorzystania z szerokich programów ubezpieczeń i oferty prywatnej opieki medycznej. Inwestujemy stale w rozwój pracowników poprzez m.in. szkolenia, tak aby stali się oni liderami i ekspertami przyszłości osiągającymi ponadprzeciętne wyniki” – mówi Anna Stach, Director HR Partner w Sabre Polska.

Ogółem, wyzwaniami dla przedsiębiorców w roku 2022 będzie podążanie za zmianą wraz z trendami, w szczególności związanymi z: adaptacją do nowych modeli zatrudnienia, inwestowaniem w well-being kadry pracowniczej oraz budowaniem środowiska zaufania dla integracji oraz zarządzania różnorodnością, która z kolei napędza innowacyjność i zwiększa kapitał ludzki.     

 

 

[1] https://www.devire.pl/raport-devire-rynek-zmiany-pracy-2021/

[2] https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2022/01/ManpowerGroup_Zdalnie-czy-z-siedziby-firmy_Plany-pracodawc%C3%B3w-na-I-kwarta%C5%82-2022-2.pdf

[3] https://www.devire.pl/rynek-pracy-2022-trendy/

[4] https://www.hays.pl/raport-placowy/trendy

Drukuj artykuł
Artykuł przygotowany przez Sabre Corporation

Sabre Corporation to wiodąca firma zajmująca się oprogramowaniem i technologią, która napędza światową branżę turystyczną. 

Obsługuje szeroką gamę firm turystycznych, w tym linie lotnicze, hotelarzy, biura podróży i innych dostawców. Firma zapewnia rozwiązania w zakresie sprzedaży, dystrybucji i realizacji ofert, które pomagają jej klientom działać wydajniej, zwiększać przychody i oferować spersonalizowane doświadczenia podróżnym. Za pośrednictwem swoich rozwiązań, Sabre łączy dostawców usług turystycznych z nabywcami z całego świata. Firma Sabre z siedzibą w Southlake, w Teksasie, w USA, obsługuje klientów w ponad 160 krajach na całym świecie, w tym również w Polsce. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sabre.com

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.