Rafał Lasek: Teoria Autodeterminacji

HR Komentarz

Zaangażowany zespół pracowników to podstawa każdej organizacji. Kto z nas nie chciałby pracować w miejscu, w którym czuje się doceniony i ma wpływ na sposób wykonywania przez siebie powierzonych zadań. Zgodnie ze słowami Renaty Danielewicz- „świadomi liderzy tworzą zdrową atmosferę współpracy. W umiejętny sposób doceniają swoich ludzi, budują ich zaangażowanie oraz efektywnie zarządzają. Takie zespoły, w których ludzie szanują swojego lidera i panuje w nich wzajemne zaufanie, przynoszą najlepsze rezultaty biznesowe. Ma to wpływ również na rotacje pracowników, którzy zostają w organizacji na długo.” Pojawia się jedno fundamentalne pytanie- co możemy zrobić, aby osiągnąć w naszej organizacji taki stan?

teoria Autodeterminacji

Jedną z teorii motywacji obecnych w psychologii, którą może wykorzystać świadomy lider, jest teoria Autodeterminacji stworzona przez Richarda Ryana i Edwarda Deciego. Wyróżnili oni trzy czynniki niezbędne do osiągnięcia optymalnego poziomu motywacji: potrzebę kompetencji, relacji oraz autonomii. Teoria ta kładzie nacisk na wzbudzanie w ludziach motywacji wewnętrznej, która charakteryzuje się tym, że wykonywana aktywność staje się celem samym w sobie. Można ją wykorzystać zarówno w życiu zawodowym jak i w życiu prywatnym- czy to do motywowania siebie czy swojego zespołu. Czym zatem charakteryzują się te trzy czynniki i jak możemy je wykorzystać?

Kompetencje- jest to potrzeba związana z poczuciem własnej skuteczności i z pozytywną informacją zwrotną ze środowiska. Ludzie dążą do tego, żeby mieć coraz większy wpływ na swoje otoczenie, między innymi poprzez uczenie się nowych umiejętności, a także rozwijanie już posiadanych. W momencie kiedy wyznaczamy jakiś cel- czy to dla siebie, czy dla swojego zespołu powinniśmy zastanowić się, czy nasze obecne umiejętności są na wystarczającym poziomie. Jeśli nie, to możemy podnieść swoją wiedzę i umiejętności czy to poprzez odpowiednie szkolenie, czy też kurs w formie online.

Autonomia- jest związana z poczuciem, że mamy wpływ na sytuację, w której się znajdujemy i że jeśli zajdzie taka potrzeba, to będziemy w stanie ją zmienić. Warto zadać sobie pytanie, czy to co robimy lub zlecamy jest zgodne z wartościami naszymi lub ludzi, których wyznaczamy do wykonania zadania. Czy możemy wybrać optymalny dla nas sposób wykonywania naszych obowiązków?

Relacje- potrzeba ta odnosi się do współpracy z innymi ludźmi, poczucia wspólnoty i realizowania wspólnej misji. Jeśli chodzi o ten obszar, powinniśmy zastanowić czy możemy jakoś zmienić swoją obecną sytuację- jeśli pracujemy sami to może brakować nam kogoś, z kim moglibyśmy podzielić się swoją wizją i pomysłami. Pracując w zespole możemy na przykład zauważyć, że nie rozmawiamy o wszystkich ważnych rzeczach, nie okazujemy sobie wsparcia i być może powinniśmy popracować nad wzajemną komunikacją.

                                                                                                     ...

Podsumowując- teoria Autodeterminacji wyróżnia trzy obszary, nad którymi możemy pracować, aby zwiększyć motywację- czy to swoją, czy członków zespołu. Jej zdecydowanym plusem jest względna prostota- możemy wypisać sobie trzy wspomniane wyżej potrzeby na kartce, lub w pliku na komputerze i zastanowić się jak wygląda sytuacja u nas. Kiedy już wiemy co chcielibyśmy poprawić wtedy przychodzi czas na wdrożenie, w którym dużą rolę odgrywa systematyczność. Dlatego chciałbym życzyć zarówno udanej diagnozy potencjalnych przeszkód, jak i cierpliwości przy wdrażaniu nowych rozwiązań, co nie zawsze jest łatwe, ale potrafi przynieść wymierne efekty.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.