5 wyzwań dla branży HR w 2017 roku

HR Komentarz

Rok 2016 upływa pod znakiem rynku pracownika. Zwiększająca się liczba ogłoszeń o pracę, malejące bezrobocie, emigracja Polaków za granicę to wyzwania, przed którymi stają firmy. Będą musiały dołożyć wielu starań, aby pozyskać wartościowych pracowników, szczególnie specjalistów. Eksperci wskazują kilka wyzwań, z którymi będzie musiała się zmierzyć branża HR w nadchodzącym roku.

Wyzwanie nr 1: Pokolenie Z

Pokolenie Z, które zaczyna wchodzić na rynek pracy to duże wyzwanie dla rekruterów. Z jednej strony odważni w działaniu, otwarci, wszechstronni, z drugiej jednak wymagający, zaangażowani technologicznie, nie przywiązujący się do miejsca pracy. Pozyskanie takich pracowników będzie wiązało się z bardziej nowoczesną rekrutacją i  wprowadzeniem elastycznych warunków pracy.

Wyzwanie nr 2: Zgrane zespoły

Osoby urodzone w okresie boomu (pokolenie Y) już weszły na rynek pracy, więc zjawisko wypychania z rynku pracowników 50+ zdecydowanie słabnie. Zrodzi to jednak kolejne wyzwanie – zgrania zespołu złożonego zarówno ze stabilnych i lubiących porządek osób 50+, jak i wychowanych na nowych technologiach i roszczeniowych Zetów.

Wyzwanie nr 3: Określenie nowych wartości w organizacji

Konferencje branżowe coraz częściej podnoszą temat kultury organizacyjnej, wartości. Benefity, w postaci opieki zdrowotnej, dofinansowania do zajęć sportowych czy wydarzeń kulturalnych stały się standardem i przestały być wartością same w sobie. Przed działami HR pojawia się więc wyzwanie określenia systemu wartości, z którym będą się utożsamiać pracownicy.

Wyzwanie nr 4: Zaangażowanie pracowników

Specjaliści ds. HR powoli odchodzą od ocen okresowych na rzecz budowania szeroko rozumianej kultury organizacji. Coraz częściej słyszy się opinię, że ocena działa demotywująco. Wyzwaniem jest nowa forma komunikacji z pracownikiem, która będzie miała na celu wyznaczenie kierunku przyszłych działań pracownika, a nie ocenianie tego, co było. To wyzwanie stoi nie tylko przez specjalistami ds. HR, ale także, a może głównie przed menadżerami. Kluczowe będą ich zdolności komunikacyjne oraz otwartość na częstsze spotkania i rozmowy osobiste z pracownikami.

Wyzwanie nr 5: Rozwój pracownika

W odpowiedzi na rynek pracownika i idący za tym wzrost wymagań odnośnie rozwoju osobistego, firmy szukają nowych metod szkoleniowych. Coraz bardziej popularne są już e-learning i grywalizacja, natomiast pokolenia Y i Z będą oczekiwały zaskakujących metod doskonalenia zawodowego.

...

Branżę HR czekają duże wyzwania. Prawdopodobnie największym z nich będzie nie tyle znalezienie sposobu na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, co przekonanie osób zarządzających, że zmiany są konieczne.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez portal praca.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.