Zawód HR Manager

HR Komentarz

Human Resources Manager w skrócie HR Manager czyli Kierownik Działu Personalnego to bardzo modne dzisiaj stanowisko w świecie HR. Często używane i być może nadużywane nazewnictwo. Prestiżowa i dobrze płatna profesja z pewnością dodają jej przedstawiciele. Spróbujmy rozszyfrować co się za tym kryje. Dla tych, którzy poszukują swojego miejsca w piramidzie zawodów i dla tych, którzy takowe stanowisko zajmują i chcą porównać zakres czynności, przedstawiamy opis poniżej.

Kto?

Absolwent/absolwentka uczelni wyższej kierunków ekonomicznych jak zarządzanie, marketing czy kierunków psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponad 5- letnie doświadczenie w obszarze HR związanej z wszystkimi procesami, doskonała znajomość narzędzi HR. Inicjatywa i samodzielność w działaniu, cechy lidera.

To zazwyczaj najwyższe stanowisko w firmie odpowiedzialne za zagadnienia kadrowe i podlega w firmie bezpośrednio pod dyrektora zarządzającego. W bardzo dużych firmach zwykle zadania są jeszcze bardziej wyodrębnione i funkcje czysto zarządcze w obszarze HR prezentuje już wyżej postawiony dyrektor personalny.

Co?

Zakres czynności jest bardzo szeroki. Z reguły osoba w dużej firmie, kierująca działem HR, która odpowiedzialna jest za całokształt procesów i czynności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. Zarządzanie to jej drugie imię. Kieruje podległym zespołem działu HR, projektuje i wytycza oraz nadzoruje bieżące procesy HR zachodzące w firmie. To już profesja, która nie tylko wiąże się z rekrutacją, zarządzaniem talentami, negocjowaniem warunków zatrudnienia i awansu czy szkoleniami.

Wystarczy przejrzeć dostępne ogłoszenia o pracę, aby przekonac się jak wiele funkcji łączy w sobie stanowisko HR Managera niezależnie od profilu działalności firmy.

Dla przykładu przytoczymy niektóre z nich:

 • odpowiedzialny za kreowanie polityki personalnej firmy 
 • realizuje strategie firmy w obszarze HR
 • rekomenduje i wdraża optymalne metod zarządzania personelem.
 •  tworzenie budżetu działu oraz monitorowanie jego realizacji (plan zatrudnienia, plan wynagrodzeń, plan szkoleń) koordynowanie projektów rekrutacyjnych
 • planowanie rozwoju pracowników
 • zarządzanie pracą podległego zespołu

Wymagania stawaniane kandydatom:

 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w dziale personalnym
 • wyższe wykształcenie
 • komunikatywna znajomości języka angielskiego
 • profesjonalna wiedza z zakresu przepisów prawa pracy
 • doskonała organizacja pracy
 • wysokorozwinięte zdolności w zakresie komunikacji interpersonalnej

Za ile?

Średnie zarobki szacuje się na poziomie 5000- 10000 tyś. brutto w zależności od wielkości firmy i województwa, nie wliczając w to dodatkowych składników wynagrodzenia.

Po co?

Obecnie dostrzegana jest strategiczna rola działu HR w każdej organizacji. HR Manager to już nie tylko guru od zatrudniania i spec od czarnej roboty czyli zwalniania. To partner biznesowy dla innych działów organizacji, który potrafi swoje działania przełożyć na mierzalne efekty ekonomiczne poprzez umiejętność optymalizacji i wskazywania najbardziej efektywnych rozwiązań z punktu widzenia działalności firmy.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.