Rynek inżynierów rynkiem cotractingu?

HR Komentarz


Rok 2016 na rynku zatrudnienia inżynierów będzie rokiem contractingu
. Największy wzrost usług contractigowych będzie można obserwować w sektorze publicznym. Wzrost zatrudnienia inżynierów w ramach kontraktu będzie spowodowany zarówno zwiększeniem powszechności pracy projektowej jak i preferencjami samych kandydatów.

Inżynierowie są wciąż jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku zatrudnienia. Niedobór kadr na polskim rynku zatrudnienia wynosi około 60 tysięcy inżynierów rocznie. Problemem pracodawców jest również dopasowanie kandydata do wymagań kompetencyjnych poszczególnych projektów prowadzonych w ramach jednego przedsiębiorstwa. Tak więc w 2016 roku pracodawcy będą częściej zwracać się do profesjonalnych agencji zatrudnienia poszukując do pracy inżynierów – szacuje Bergman Engineering.

Eksperci prognozują, że rok 2016 będzie rokiem specjalistów. „Przewiduję trzy najważniejsze trendy w rekrutacji inżynierów w przyszłym roku” - mówi Tomasz Szpikowski, prezes firmy Bergman Engineering. „Po pierwsze obserwować będziemy wzrost zatrudnienia w ramach pracy projektowej. Na rynku oferowane będą coraz bardziej elastyczne formy zatrudnienia. Ostatecznie bardziej elastyczne podejście do pracy będzie cechować również kandydatów” - podaje Szpikowski. Rynek contractingu specjalistów w nowym roku będzie rósł ze względu na duże zainteresowanie tego typu pracownikami oraz wysokie kwalifikacje osób na kontraktach. Wiele firm nie stać by takich ekspertów zatrudnić na cały etat. Kontrakt więc jest najbardziej pożądanym rozwiązaniem.

„Myślę, że wzrost contractingu będzie najbardziej zauważalny w sektorze publicznym. Z dwóch powodów: sektor prywatny jest bardziej świadomy podobnych rozwiązań i już je stosuje, przez co rynek jest bardziej nasycony. Z drugiej strony spółki skarbu państwa mają bardziej ograniczone widełki płacowe przy zatrudnianiu ekspertów. Contracting jest w tym przypadku idealnym rozwiązaniem – umożliwia skorzystanie z wiedzy i doświadczenia najbardziej kompetentnych specjalistów przy maksymalnym wykorzystaniu ich możliwości na danym projekcie” - tłumaczy Tomasz Szpikowski.

Rekomendacje 2016

O czym w nowym roku powinni pamiętać pracodawcy poszukujący inżynierów? „Inżynierowie poszukują pracy ciekawej, twórczej. Wynagrodzenie nie jest już jedynym motywatorem do zmiany zatrudnienia. Specjaliści częściej zwracają uwagę na możliwość udziału w interesującym projekcie, nowe wyzwanie zawodowe. Istotna jest też atmosfera w pracy” - mówi Tomasz Szpikowski. Z kolei inżynierowie planujący zmianę zatrudnienia powinni postawić w tym roku na rozwój kompetencji miękkich (komunikacja, praca w zespole) oraz znajomość języków obcych na poziomie wyższym niż komunikacyjny. Są to obecnie najczęstsze braki w kompetencjach polskich inżynierów.

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez firmę Bergman Engineering


Firma inżynierska i rekrutacyjna. Oferuje usługi z zakresu expert – recruitment (Rekrutacja w zakresie inżynierii i branży IT – praca przy projektach, wynajem inżynierów), usług inżynieryjnych (produkcja, doradztwo w produkcji seryjnej, tworzenie projektów).

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.