Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia

HR Komentarz

Nowy Rok powitał nas wcześniej zapowiadanymi zmianami w zakresie kodeksu pracy i uregulowań w obszarze pracy. Warto podsumować najważniejsze z nich.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała wprowadzenie w drugiej połowie 2016 r. minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenie. Jej wysokość określono na 12 zł. Uregulowanie to zabezpiecza interesy sporej rzeszy osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Do tej pory oferowane stawki to nawet poziom kilku złotych za godzinę pracy, zwłaszcza w firmach ochroniarskich czy usługowych.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Zmianę tego stanu rzeczy obiecywała w exposé premier Beata Szydło. Zapowiadała, że częścią planu stworzenia nowych miejsc pracy musi być zwiększenie popytu, nie tylko poprzez zwiększenie liczby pracujących, ale też poprzez podniesienie płac(...) Minimalna stawka godzinowa jest też ważnym postulatem związków zawodowych, będąc elementem pożądanych zmian w sytuacji polskich pracowników, obok ograniczenia umów śmieciowych".

Przypominamy również, że od 1 stycznia 2016 r. wysokość najniższego wynagrodzenia, jakie pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę to 1850 zł brutto. To wzrost o 100 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy najmniej zarabiający otrzymają ok. 1355 zł netto. Niższa pensja stanowi naruszenie praw pracowniczych. W 2015 roku najmniej zarabiający otrzymali dla porównania 1286 zł netto. Warto podkreślić, że wzrost minimalnego wynagrodzenia to wyższy dodatek za pracę w nocy, czy odprawa dla zwalnianych grupowo

A co Wy sądzicie o wprowadzonych zmianach?

Źródło: MPiPS

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.