Dla Polaków liczy się rozwój!

HR Komentarz

Kelly Global Workforce Index (KGWI) przeprowadził ankietę wśród 230 000 osób w 31 krajach Europy, USA i Ameryki Południowej oraz Krajach Azji i Pacyfiku odnośnie preferencji zawodowych. W Polsce w ankiecie wzięło udział blisko 1500 osób.

Jak się okazuje w Polsce (65%) osób twierdzi, że byłaby gotowa zrezygnować z wyższego wynagrodzenia czy awansu w zamian za możliwość rozwijania nowych umiejętności.

Czego oczekujemy w zamian?

  • 42% odpowiedzi w skali Polski udzieliły osoby, które oczekują zachowania większej równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą
  • 31% ankietowanych oczekuje bardziej elastycznego grafiku pracy
  • 27% liczy na pracę w zróżnicowanej społeczności zawodowej

Na tle Europy pod względem chęci rozwoju nowych umiejętności kosztem wynagrodzenia i awansu deklarują ankietowani z:

  1. Portugalii (72%)
  2. Polski (65%)
  3. Danii (63%)
  4. Belgii i Szwecji (po 61%)

Źródło: Kelly Global Workforce Index

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.