Zarabiają 16% więcej

HR Komentarz

Chłopcy, kiedy dorosną zarabiają przeciętnie 16% więcej w porównaniu do swoich rówieśniczek. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak się dzieje, że rodząc się mamy równe szanse, a w ostatecznym rozrachunku kobiety na rynku pracy pod względem wynagrodzenia wypadają o wiele gorzej?

Po pierwsze wymagania edukacyjne i zawodowe w odniesieniu do dziewcząt i chłopców już są mocno zróżnicowane.
Różnica w wynagrodzeniach na terenie Unii Europejskiej to mniej niż 10 % w Słowenii, Polsce, Luksemburgu, we Włoszech i na Malcie, ale ponad 20 % na Węgrzech i Słowacji oraz w Czechach, Niemczech, Austrii i Estonii. I chociaż na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ogólna różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn uległa zmniejszeniu, to w niektórych państwach różnica w krajowych wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż wzrasta (Węgry, Portugalia). Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nadal istnieje, chociaż kob

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn to zjawisko, które występuje bez wątpienia, mimo że kobiety na uczelniach i w szkołach osiągają lepsze wyniki.

Źródło: Broszura „Działania na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej"

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.