Polska Izba Firm Szkoleniowych apeluje do Ministerstwa Rozwoju o włączenie do prac nad przygotowywanymi ułatwieniami dla przedsiębiorców.

HR Komentarz

Polska Izba Firm Szkoleniowych apeluje do Ministerstwa Rozwoju o włączenie do prac nad przygotowywanymi ułatwieniami dla przedsiębiorców. Potrzebne jest objęcie sektora usług rozwojowych pakietem osłonowym i uwzględnienie zgłoszonych propozycji do przygotowywanego projektu.

Polska Izba Firm Szkoleniowych zwraca uwagę na: konieczność uwzględnienia w pakiecie osłonowym rozwiązań dostosowanych do samozatrudnionych i mikro firm, współpracujących z przedsiębiorcami i osobami fizycznymi w realizacji usług rozwojowych.

Przewidywane wsparcie powinno uwzględniać skalę przepaści, przed którą stoi obecnie cały sektor składający się z ponad 70. tys. podmiotów, w których funkcjonuje – co ważne – w dużej części w formie samozatrudnienia, ponad 100 tys. osób. Wartość sektora, mierzona wartością sprzedaży w skali roku, szacowana jest na 6-10 mld zł. Znaczna część podmiotów wchodzących w jego skład w wyniku obecnej sytuacji utraciła zdolność generowania jakichkolwiek przychodów i nie posiada rezerw na przetrwanie. Już teraz widać, że zamrożenie przychodów będzie miało miejsce przez co najmniej kilka najbliższych miesięcy. Proponowane rozwiązania dot. odroczeń w płatnościach są oczywiście w pełni słuszne i potrzebne, jednak znacząco niewystarczające. Izba zaznacza, że w stosunku do wielu podmiotów, wobec skali i nieodwracalności utraty przychodów, odroczenie terminów nie zapobiegnie groźbie upadłości i utraty źródeł bieżącego utrzymania dla tysięcy osób i ich rodzin.

Izba postuluje także o uwzględnienie najprostszych form, przynajmniej częściowo umarzanych pożyczek, dostępnych dla mikro-, małych firm, w tym także samozatrudnionych.

Wymaga wyjaśnienia zakres interpretacji „przedsiębiorcy z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej”. Usługi rozwojowe, w dominującym zakresie wiążą się ze zorganizowanymi formami edukacji w grupach różnej wielkości, co w aktualnej sytuacji oznacza praktyczne wstrzymanie realizacji tych usług. Następuje to z przyczyn zupełnie niezależnych, zatem prowadzące je firmy nie otrzymają ani zwolnienia lekarskiego, ani decyzji o kwarantannie czy izolacji. W związku z czym Izba wnioskuje o rozszerzenie katalogu podstaw do zasiłku o decyzję zakazującą organizacji szkoleń z bezpośrednim udziałem osób.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.