Oddaj władzę pracownikom i buduj ich zaangażowanie

HR Komentarz

Zaangażowanie pracowników stanowi jeden z kluczowych zasobów firmy. Pozwala na wytworzenie się pozytywnej energii, pełnej koncentracji i przekonania, że wykonywane zadania są istotne dla działania całej organizacji. Jedną z technik wzbudzania go w pracownikach jest wprowadzenie zarządzania przez empowerment.


Empowerment
oznacza powierzanie pracownikom pełnej odpowiedzialności za wykonywane zadania. To proces, który wyzwala motywację do ich realizacji na wysokim poziomie i pełnego wykorzystywania posiadanej wiedzy i kompetencji. Swoboda jaką daje zespołowi zarządzanie przez empowerment uruchamia niezależne myślenie i kreatywność. Pracownik nie dostaje instrukcji - w jaki sposób ma osiągnąć cel, a informację - jaki ma być kierunek oraz efekt końcowy jego działań i jaki mają one wpływ na cała organizację.

Przekazanie władzy pracownikom

W wielu firmach nadal funkcjonuje przyzwyczajenie do ściśle określonej hierarchii i niechęć lub strach przed przejmowaniem odpowiedzialności. Wprowadzanie empowermentu jest zatem zatrzymywane przez samych pracowników, przyzwyczajonych do słuchania wydawanych poleceń i ścisłej kontroli ze strony przełożonych. Również menedżerowie niechętnie oddają władzę, obawiając się, że zadania nie będą wykonane na wysokim poziomie lub, że staną się niepotrzebni. W rzeczywistości, dzięki wprowadzeniu empowermentu, mają możliwość wejść w nowe role np. trenerów, mentorów.

Empowerment zmienia sposób myślenia z „czego wymaga ode mnie przełożony” na „jakie działania mogę podjąć, aby przyczynić się do sukcesu firmy”. Czerpanie z indywidualnych kompetencji i entuzjazmu pracowników jest równocześnie dowodem zaufania, ponieważ przełożony, umożliwia pracownikom niezależne myślenie i pełne wykorzystanie ich wiedzy. Członkowie tzw. samozarządzających się zespołów, czyli tych opartych na empowermencie, chętnie przejmują inicjatywę i skutecznie doprowadzają do rozwiązania trudnych sytuacji.

Przykładem wykorzystania empowermentu w angażowaniu pracowników jest Yum!Brands – sieć barów, w której skład wchodzą m. in. KFC i Pizza Hut. W ramach nowej strategii, umożliwiono pracownikom samodzielne rozwiązywanie problemów, jakie zgłaszali klienci. Przeznaczono na ten cel odpowiedni budżet. Na początku obawiano się strat finansowych, jednak rezultat był zaskakujący. Zysk był największy od czasu wprowadzenia programu, pracownicy poczuli się docenieni, a klienci zaczęli postrzegać firmę jako bardziej przyjazną.

 Jak skutecznie wprowadzić zarządzanie przez empowerment?

  • Konkretnie określona wizja i cele zespołu. Budowanie zaangażowania przez empowerment może być skuteczne tylko w dobrze zorganizowanych grupach, które wiedzą jakie rezultaty chcą osiągnąć. Można zatem rozumieć wizje i cel jako kierunkowskaz dla wszystkich pracowników, którzy samodzielnie wykonują poszczególne zadania. Stawiając jasny i konkretny kierunkowskaz wiemy, że wszyscy idą w tym samym kierunku.
  • Jasne określanie granic. Aby pracownicy byli zaangażowani, należy wyznaczyć zakres, w ramach którego mogą podejmować niezależne działania. Ramy te mają także znaczenie motywujące, ponieważ dopasowują wkład danego pracownika do całości działań zespołu. Definiuje to również zasady współpracy i określa zakres, w jakim pracownik będzie rozliczany ze swoich zadań.
  • Dzielenie się wiedzą i wspieranie. Kolejnym warunkiem budowania zaangażowania przez empowerment jest przekazywanie współpracownikom niezbędnych informacji i wspieranie ich w wykonywanych działaniach. Osoba dysponująca wszystkimi dostępnymi wiadomościami ma możliwość osiągnięcia najwyższej skuteczności i czuje się w pełni odpowiedzialna za dojście do sukcesu. Dodatkowo, należy wyposażyć pracowników w niezbędne kompetencje miękkie np. z zakresu zarządzania miejscem i czasem pracy.

...

Jak podkreśla Bartosz Michałek, budowanie zaangażowania przez empowerment jest korzystnym procesem, który pozwala na wydobycie energii drzemiącej w pracownikach. Dostrzeganie ich indywidualności i wyraz uznania dla posiadanych przez nich kompetencji oraz pełniejsze wykorzystanie tych zasobów są dużą wartością i skutecznie wspierają firmę w osiąganiu jej celów biznesowych.

"Dla skutecznego wprowadzenia metody zarządzania przez empowerment w organizacji bardzo ważne jest również bieżące monitorowanie zaangażowania i potrzeb pracowników. Pozwala na to m.in. Pulsometr iniJOB, który mierzy online potrzeby pracowników i zgłaszanych przez nich inicjatyw. Efektywna i szybka reakcja szefa buduje zaangażowanie pracowników i sprawia, że organizacja rozwija się w duchu efektywnej współpracy między menedżerem i członkami zespołów" – mówi Bartosz Michałek, CEO iniJOB.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.