Moderacja

To metoda pracy grupowej, skoncetrowana na grupowym rozwiązywaniu problemów w organizacji, na którą składają się konkretne techniki i procedury.

Powstała w latach 60 ubiegłego wieku - podstawowe założenia opisała niemiecka firma konsultingowa Quickborn Team. Od początku zakładała zaangażowanie pracowników każdego szczebla w rozwój i planowanie strategii działania w organizacjach. 

Moderacja jest stosowana w wielu procesach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji i stanowi metametodę grupowego rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych. Podczas stosowania tej metody szczególnie ważne są umiejętności interpersonalne uczestników oraz ich uwrażliwienie społeczne.  

Poprzez moderację mogą być realizowane sesje szkoleniowe, negocjacyjne, warsztatowe, a kluczową rolę w tych procesach pełni moderator. 

Moderacja charakteryzuję się następującymi elementami:

- praca pod kierunkiem moderatora, według planu

- nacisk na współpracę w grupie i wymianę informacji

- celowe działanie - uczestnicy pracują nad konkretnym problemem (tematem)

- narzucony określony czas pracy

- za wynik odpowiedzialni są uczestnicy (grupa).

 

HR Biblioteczka

Bibliografia

Rozwiązywanie problemów w organizacji,Gabriel Łasiński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007

Wykorzystujemy pliki cookies.