Audyt personalny

Ocena stanu zasobów ludzkich w organizacji - kompetencji, umiejętności, potencjału.

Celem audytu personalnego jest określenie stanu faktycznego - 

Wyniki audytu służą do:

- oceny potrzeb kadrowych organizacji,

- awansowania pracowników,

- monitorowaniu ścieżek rozwoju,

- budowania systemów motywacyjnych,

- planowania szkoleń. 

 

 

HR Biblioteczka

Bibliografia

Wykorzystujemy pliki cookies.