Model efektywności szkoleń Donalda Kirkpatricka

Opracowany w latach sześćdziesiątych czteropoziomowy pomiar efektów szkoleń, który jest powszechnie wykorzystywany do dziś. Aby szkolenia były satysfakcjonujące, oraz dawały takie efekty, na jakie czekają uczestnicy jak i trenerzy, należy znać ich oczekiwania, oraz ustalić nastawienie do owej sytuacji.  Poprzez ewaluację programu lub polityki należy określić wartość projektu w odniesieniu do wcześniej założonych kryteriów, w oparciu o przygotowany plan szkolenia. Nie wystarczy sama obserwacja i założenie, że co odpowiada trenerowi, będzie odpowiadać w 100% uczestnikom szkolenia. Aby znać odpowiedź, najpierw trzeba zadać trafne pytania, które z powodzeniem sprecyzował Kirkpatrick.

Poziom 1 – reakcja: pomiar zadowolenia

Poziom 2 – uczenie się: stopień opanowania wiedzy (kompetencja: wiem, umiem, potrafię)

Poziom 3 – zachowanie: zmiana zachowania w pracy

Poziom 4 – wyniki organizacji: efekt biznesowy

 

HR Biblioteczka

Bibliografia

Wykorzystujemy pliki cookies.