Badanie wynagrodzeń

polega na porównywaniu, gromadzeniu informacji o wysokości płac na danym stanowisku, w danej branży, na danym obszarze (w razie potrzeby). Dalej zebrane dane przedstawione zostają w postaci raportów płacowych. Sposób prezentacji danych jest często rozbudowany o formę graficzną, rozkład ze średnimi wartościami, środkowymi. Zawiera często intepretacje, komentarze oraz dodatkowe omówienia.

HR Biblioteczka

Bibliografia

Badanie rynku wynagrodzeń. Problemy metodologiczne, Marta Juchnowicz (red.), Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2001
Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, POLTEXT, Warszawa 1999
Zarządzanie zasobami ludzkimi, pod red. H. Króla i A. Ludwiczyńskiego, PWN, Warszawa 2006

Wykorzystujemy pliki cookies.