Benchmarking

Bencharking czyli analiza porównawcza lub badanie porównawcze.

Stosowany w zarządzaniu do porównywania praktyk badanej organizacji z praktykami organizacji będącej liderem w danej branży.

Wyniki takiej analizy służą doskonaleniu funkcjonowania organizacji i są podstawą do rozwoju. 

Wyróżniamy następujące rodzaje benchamrkingu:

- wewnętrzny - szukamy dobrych praktyk we własnym przedsiębiorstwie 

- zewnętrzny - opieramy się na dobrych praktykach stosowanych w innej organizacji.

 

HR Biblioteczka

Bibliografia

Wykorzystujemy pliki cookies.