BATNA

z ang. Best Alternative to a Negotiated Agreement najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia- sposób wzorzec postępowania, który gwarantuje najlepszą realizację interesów strony negocjującej bez porozumienia z drugą stroną. Określa minimalną granicę w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, poniżej której nie warto negocjować

HR Biblioteczka

Bibliografia

W. Manstenbroek, Negocjowanie, PWN, Warszawa 2000

Brdulak H, Brdulak. J., Negocjacje handlowe, Warszawa 2000.

Gavi K., Negocjacje doskonałe, Rebis, Warszawa 2001.

Kamiński J.: Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2005.

Lunden B., Rosell L., Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach, Wydawnictwo BL Info Polska, Gdynia 2003.

Rządca R.A., Wujec P., Negocjacje, PWE, Warszawa 2001.

Wykorzystujemy pliki cookies.