Asertywność

bezpośrednie, otwarte wyrażanie swoich myśli, uczuć w sposób nie naruszający praw innych. Autentyczność, bycie ze sobą w zgodzie, samoświadomość

HR Biblioteczka

Bibliografia

Maria Król-Fijewska: Trening asertywności. Wyd. 1. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1993, s. 10.

M. Giannantonio: Być asertywnym. Kraków: eSPe, 2011, s. 9-30.

Maria Król-Fijewska, PiotrFijewski: Asertywność menedżera. Wyd. 1. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000..

Bartłomiej Stolarczyk: Naucz ich, jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywności. Helion, 2010, s. 232.

 

Wykorzystujemy pliki cookies.