Analiza potrzeb szkoleniowych

Analiza potrzeb szkoleniowych jest niezbędnym elementem planowania każdego szkolenia zamkniętego realizowanego dla konkretnej organizacji. Analiza potrzeb jest procesem, który przede wszystkim pozwala określić z jakiego zakresu szkolenia są potrzebne. Może być też sytuacja gdy po analizie funkcjonowania danej firmy okaże się, że… lepsze będą inne działania (np. coaching czy mentoring). Na szkoleniu przedstawimy jak określić powody realizacji szkolenia (brak wiedzy lub umiejętności, przygotowanie do zmian, motywacja) oraz jak je przełożyć na konkretne cele szkoleniowe i działanie.

Analiza   potrzeb szkoleniowych może być też realizowana jako analiza luk kompetencyjnych, potrzeb zespołu pracowniczego, bądź całej organizacji. W proces planowania szkoleń, w zależności od specyfiki firmy, mogą być zaangażowane osoby na każdym poziomie organizacji.

Głównym celem analizy potrzeb jest:

 • podjęcie ostatecznej decyzji o wyborze grupy szkoleniowej oraz ostateczne ustalenie zakresu programu szkoleniowego;
 • poznanie postaw i motywacji uczestników;
 • zbadanie wiedzy i umiejętności uczestników;
 • określenie podstaw badania efektywności szkolenia;
 • poznanie przez trenera specyfiki funkcjonowania firmy.

Rola trenera:

koordynacja całego procesu: zbieranie informacji, dobór metod, przygotowanie raportu,

pomoc i doradztwo merytoryczne w rozpoznaniu obszarów do rozwoju czy problemów.

W zależności od tego, jakie zadanie stoi przed trenerem, musi on wybrać optymalną metodę, dopasowaną do potrzeb swojego klienta (skali projektu szkoleniowego czy grupy docelowej).

 NARZĘDZIA I METODY W ANALIZIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH:

 • kwestionariusze / ankiety
 • wywiad osobisty/ telefoniczny
 • wywiad epizodyczny
 • dyskusja zogniskowana
 • metoda tajemniczego klienta
 • obserwacja nie-uczestnicząca
 • Development Center (ośrodek rozwoju)

 

HR Biblioteczka

Bibliografia

Wykorzystujemy pliki cookies.