Prawo pracy

wg. art 9 Kodeksu Pracy przez Prawo pracy rozumie się przez to przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a także postanowienia zbiorowych układów pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określąjących prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Postanowienia  układów zbiorowych pracy oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracownikow niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych.

Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i prozoumień zbiorowych.

Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu nie obowiązują.

 

HR Biblioteczka

Wykorzystujemy pliki cookies.