INTERIM MANAGEMENT

czasowe działanie realizowane w organizacji przez specjalistę z zewnątrz. 

Jest to forma współpracy pomiędzy osobą (Interim Managerem) a organizacją, nastawiona na konkretny cel biznesowy.

Podstawowe korzyści dla firmy to: 

  • ograniczenie kosztów - Interim Manager jest zatrudniony z założenia na określony czas, umowa współpracy jest ustalana za każdym razem indywidualnie,
  • pozyskanie dla organizacji konkretnej, sprawdzonej i potrzebnej w danym momencie wiedzy,
  • gwarancja rezultatu - określona w umowie. 

HR Biblioteczka

Wykorzystujemy pliki cookies.