Controlling personalny

proces polegający na ocenie, na ile stan faktyczny, jest zgodny ze stanem wzorcowym.

Stanowi narzędzie zarządzania, wspierające kadrę kierowniczą w podejmowaniu decyzji i planowaniu działań.

Opiera się na następujących elementach:

  • orientacja na celach organizacji
  • koncentracja na aspektach finansowych
  • nastawienie na przyszłość
  • oddziaływanie na decyzje i działania zarządzających 

Controlling personalny zajmuję się m.in.:

  • dopasowaniem planowanych rekrutacji do potrzeb personalnych organizacji
  • wspieraniem kultury organizacyjnej
  • łączeniem polityki personalnej z innymi strategiami firmy
  • planowaniem i kontrolowaniem działań rozwojowych
  • oceną działań podejmowanych w ramach polityki personalnej 

 

 

 

HR Biblioteczka

Bibliografia

Meritum. Human Resources, Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa 2013

Wykorzystujemy pliki cookies.