BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy- zbiór przepisów prawnych oraz zasad dotyczących zapewnienia i zabezpieczenia odpowiednich warunków w miejscu pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje zagadnienia m.in. z zakresu psychologii, ergonomii, techniki, medycyny itp.

Podstawowe zagadnienia prawne reguluje Kodeks Pracy, a kontrolą przestrzegania przepisów zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy.

HR Biblioteczka

Bibliografia

Siemiątkowski Przemysław Ł., Służba bhp, postępowanie powypadkowe i choroby zawodowe. praktyczny komentarz do rozporządzeń, Oficyna Prawa Polskiego, 2013

Abramowski Michał, BHP 2014 Obowiązki pracodawcy wobec pracownika, Beck Info Biznes

Z. Pawłowska: Skuteczność systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 12

 

Wykorzystujemy pliki cookies.