Agencja pracy tymczasowej

jest to instytucja rynku pracy realizująca działania określone w ustawie z dnia 20.04.2004 O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a w szczególności:

  • zatrudnianie pracowników tymczasowych
  • kierowanie tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

HR Biblioteczka

Bibliografia

Ustawa z dnia 20.04.2004 O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20040991001&type=1
Frączek Monika, Praca tymczasowa w pytaniach i odpowiedziach, Rzeczpospolita 2004, nr 173
Łajeczko Maria, Tylko niezbędne zmiany, Gazeta Prawna 2006, nr 59
Orłowski Grzegorz, Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z komentarzem problemowym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2004, s. 12.
Prasołek Łukasz, Pracownicy tymczasowi – obowiązki i korzyści, Prawo Przedsiębiorcy 2006, nr 10
Rakowska Izabela, Praca tymczasowa do pilnej poprawki, Gazeta Prawna 2004, nr 227
Sobczak Arkdiusz, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Komentarz, Zakamycze, 2005.
Wach Sławomir, Mniej uciążliwości, więcej precyzji, Gazeta Prawna 2006, nr 59
Wojciechowski Piotr, Łamanie praw czasowników, Rzeczpospolita 2004, nr 173
Zawadzka Agnieszka, Leasing pracowniczy – korzystanie z pracowników tymczasowych, Rachunkowość Budżetowa 2004, nr 5

Wykorzystujemy pliki cookies.