Model GROW

Model Grow poprowadzi Cię ścieżką umożliwiającą realizację CELU przechodząc kolejno przez 4 etapy:

 1. Określ CEL
 2. Przeanalizuj obecną sytuację
 3. Rozpoznaj możliwości
 4. Podejmij Działania

Trudno jednoznacznie wskazać autora modelu, ale w tym wypadku należy wspomnieć nazwiska: Graham Alexander, Alan Fine i John Whitmore.

GROW czyli Goal (Główny cel) Reality ( Rzeczywistość) Options (Opcje) Will (Wola)

Model Grow bywa często określany modelem coachingowym, 4 etapami do wzrostu ( z ang. GROW). Jest wykorzystywany w strukturze rozmowy coachingowej.

Pokazuje jak przebiega typowa sesja cochingowa w czterech głównych etapach.

Coach pracując z klientem:

 • pomaga zidentyfikować Cel,
 • pomaga wyznaczyć drogę do jego osiągnięcia poprzez: analizę obecnej sytuacji
 • pomaga wygenerować możliwe rozwiązania i prześledzić ich przydatność pod kątem osiągania celu
 • wspiera klienta w zakresie określonej woli działania w tym zakresie

Należy pamiętać:

 • coach nie udziela rad
 • nie podaje gotowych rozwiązań
 • nie odpowiada na pytania
 • praca z klientem polega na zadawaniu pytań otwartych

Rozszerzenia modelu GROW:

IGROW – Litera I oznacza sprawę, zagadnienienie, z którym przychodzi Klient czyli „Issue”. Sesja coachingowa rozpoczyna się od omówienia, nakreślenia problemu, a dopiero w kolejnym etapie następuje określenie celów.
REGROW – Litery R i E oznaczają przegląd i ocenę czyli Review i Evaluation. Model wykorzystywany w procesie coachingowym, w sytuacji kiedy Klient realizuje pomiędzy sesjami różnego rodzaju zadania. Sesja rozpoczyna się od podsumowania tego, co wydarzyło się od ostatniej sesji, a następnie dokonywana jest ocena zmian, które nastąpiły.

HR Biblioteczka

Bibliografia

Czarkowska, L.D. (red.). (2011). Coaching katalizator rozwoju organizacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Kreyenberg, J. (2010). Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników. Warszawa: Wydawnictwo BC. Edu.
Rogers, J. (2010). Coaching. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Starr, J. (2005). Coaching. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Wilson, C.( 2010). Coaching. Biznesowy praktyczny przewodnik dla coachów, menedżerów i specjalistów. Wydawnictwo MT Biznes.
Wilson, C. (2010). Coaching biznesowy. Warszawa: MTBiznes.
Whitmore, J. (2011). Coaching. Trening efektywności. Warszawa: G+J.
Zubrzycka-Nowak, M., Rybczyńska, K., Monostori, S., (2010). Czym (nie) jest coaching. Prawdy i mity o coachingu. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wykorzystujemy pliki cookies.