Case study / studium przypadku

Metoda szkoleniowa skupiona na rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji m.in.:

 • poznawczych,
 • emocjonalnych,
 • społecznych,
 • komunikacyjnych.

Ważnym elementem tej metody jest dyskusja prowadząca do wyboru najlepszych rozwiązań, które potencjalnie można by wdrożyć. 

Studium przypadku można sklasyfikować wg celu jakiemu ma służyć (za P.Fortuna, 2010, s.17):

 • diagnoza problemu mająca na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej,
 • samodzielne szukanie rozwiązań przez grupę,
 • ocena rozwiązań - odniesienie do wiedzy i praktycznych umiejętności.

Studium przypadku może być oparte na faktach (studium autentyczne) lub na fikcji. Stosując metodę studium przypadku trener może wykorzystać autentyczne opisy sytuacji firm, biografie, przemówienia, filmy, reklamy.

Trener, który przygotowuje studium przypadku fikcyjne, powinien postępować według schematu:

 1. Analiza potrzeba szkoleniowych,
 2. Wybór przypadku do analizy (dopasowany do specyfiki grupy szkoleniowej oraz jej potrzeb),
 3. Opracowanie opisu przypadku (wszystkie szcegóły sytuacji itp.),
 4. Przygotowanie instrukcji (dla grupy i dla trenera) oraz materiałów dodatkowych. 

Plusy stosowania metody case study:

 • szerokie zastosowanie,
 • odniesienie do realnych sytuacji,
 • możliwość testowania wiedzy i umiejętności bez ryzyka,
 • pobudzenie aktywności grupy- łączy wiele metod pracy z grupą (praca zespołowa, praca indywidualna, burza mózgów, dyskusja, grupowe podejmowanie decyzji itd.). 

Minusy stosowania metody case study:

 • metoda czasochłonna,
 • wymaga udziału doświadczonego trenera,
 • nieadekwatny przypadek może zniechęcić grupę do pracy,
 • trudno zweryfikować wybrane rozwiązania.  

 

HR Biblioteczka

Bibliografia

"Studium przypadku w praktyce szkoleniowej" Paweł Fortuna, GWP, 2010

"Trener skuteczny" Andrzej Niemczyk, Difin, 2012

"Podręcznik trenera" Sławomir Jarmuż, Tomasz Witkowski, Moderator 2004

"Efektywne szkolenie" Leslie Rea, Oficyna Ekonomiczna, 2006 

Wykorzystujemy pliki cookies.