Praca tymczasowa

wykonywanie na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie (18 miesięcy) zadań:

sezonowych, okresowych, doraźnych

lub kiedy terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe

lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. 

Jedna z elastycznych form zatrudnienia, korzystna z punktu widzenia pracodawcy.

HR Biblioteczka

Wykorzystujemy pliki cookies.