Assessment center

Jest nowoczesną metodą pozwalającą zdefiniować wymagania stanowiska, wybrać kluczowe kryteria, ocenić oraz ocenić potencjał przyszłego pracownika.

Uczestnictwo w tak skomplikowanym i różnorodnym procesie, jakim jest Assessment Center daje szansę otrzymania wiarygodnej i rzetelnej oceny kandydata. Metodologia AC ma największą trafność ze wszystkich procedur selekcyjnych.

Efektem AC jest jasny i klarowny raport dla klienta, który zawiera informacje na temat potencjału osobowościowego pracownika, kompetencji zawodowych, diagnozy mocnych i słabych stron oraz propozycje dotyczące dalszego rozwoju kariery.

HR Biblioteczka

Wykorzystujemy pliki cookies.