Kultura zaangażowania

Świadome działania w organizacji nastawione na budowanie zaangażowania pracowników, decydujące o sukcesie biznesowym.

Pracownicy rozumiejący cele organizacji, posiadają wpływ na jego realizację a jednoczesnie jest on zbieżny z ich celami indywidualnymi. 

Zaangażowanie pracowników jest mierzone poprzez:

- zaangażowanie w kulturę organizacji - misję, wizję, strategię,

- współpracę - relacje z przełożonymi i współpracownikami,

- odpowiedzialność - zaangażowanie w podejmowanie decycji w organizacji, poczucie wpływu na kształtowanie firmy.

HR Biblioteczka

Bibliografia

Wykorzystujemy pliki cookies.