Development Center

Badanie potencjału pracowników oraz prognoza dalszego rozwoju ich kariery w firmie odbywa się za pomocą różnorodnych technik psychologicznych i rekrutacyjnych (ćwiczenia, symulacje, studia przypadków, testy, wywiady). Poszczególne zadania nastawione są na weryfikację jednej lub dwóch kompetencji.

Indywidualna analiza służąca zdiagnozowaniu braków i określaniu kierunku dalszego rozwoju pracowników.

Podczas realizowanych zadań uczestnicy są obserwowani przez asesorów. Oceny są omawiane i weryfikowane w szerszym zespole asesorów. Na podstawie dokonanych ocen dla każdej osoby tworzony jest profil kompetencyjny
Każda osoba otrzymuje raport oraz uczestniczy w  godzinnej rozmowie z asesorem, podczas której dostaje informacje zwrotne i wyjaśnienia

HR Biblioteczka

Wykorzystujemy pliki cookies.