Akta osobowe

zbiór dokumentów pracowniczych, przechowawanych w usystematyzowany sposób w teczce osobowej. 

Akta osobowe składają się z trzech części:

Część A- dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie (kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończonych szkół, orzeczenie lekraskie), 

Część B- dokumenty związane z powstaniem i przebiegiem zatrudnienia (umowy, potwierdzenia szkolenia BHP itp.),

Część C- dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy (kopia wydanego świadectwa pracy, rozwiązanie umowy itp.).

HR Biblioteczka

Bibliografia

Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 maja 1996

Wykorzystujemy pliki cookies.