SMART

Zasada wyznaczania i formułowania celów, wspomagająca przy zarządzaniu przez cele oraz delegowaniu zadań.

Parametrami określającymi dobrze postawiony cel są cechy nazywane akronimem SMART, pochodzącym od angielskch słow:

  • specific (dokładny, zawierający konkretny przekaz),
  • measurable (mierzalny, można go zmierzyć np. liczbowo),
  • achievable (osiągalny, ale atrakcyjny, żeby budził ciekawość i był wyzwaniem),
  • realistic (realny, możliwy do osiągnięcia),
  • time oriented (terminowy, określony w czasie).

 

HR Biblioteczka

Bibliografia

Motywacja pod lupą: A. Niemczyk, A.Niemczyk, J.Mądry, Wydawnictwo Helion (2009) s.70

Wykorzystujemy pliki cookies.