Jak wdrożyć przepisy ustawy o sygnalistach?

Ustawa o sygnalistach jeszcze nie obowiązuje, ale jej projekt właśnie trafił do Sejmu. Być może w trakcie uchwalania ulegnie pewnym modyfikacjom. Natomiast już dziś wiadomo, z czym niebawem przyjdzie się zmierzyć polskim pracodawcom. Zarówno tym z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Czytaj więcej

Zatrudnianie obywateli Ukrainy – jakie obowiązki podatkowe oraz BHP leżą po stronie pracodawcy?

Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy podjęło legalną pracę w Polsce, z czego 390 tys. na podstawie nowej procedury ułatwiającej zatrudnienie. Zapowiadane przez pracodawców oraz rząd długofalowe działania – np. pomoc systemowa w integracji uchodźców – przełożą się na wzrost liczby zatrudnionych Ukraińców w najbliższych miesiącach.

Czytaj więcej

Tsunami zmian w kodeksie pracy

WYCZEKIWANE ZMIANY W KODEKSIE PRACY DOTYCZĄCE WORK-LIFE BALANCE MOGĄ WEJŚĆ W ŻYCIE Z OPÓŹNIENIEM

Warszawa, 1 czerwca 2022 r. – W najbliższym czasie szykuje się istne tsunami zmian w kodeksie pracy. Pierwsza szykowana nowelizacja wymuszona jest między innymi koniecznością implementacji dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. 2 sierpnia 2022 r., to określona w dyrektywie data transpozycji. Jeśli ma zostać dotrzymana, prace nad nowelizacją kodeksu pracy powinny znacząco przyspieszyć.

Czytaj więcej

Wdrożenie PPK w praktyce – case study dużej firmy

Obowiązkiem prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych objęci są już najwięksi przedsiębiorcy w Polsce, którzy okres przygotowań do programu mają już w większości za sobą co daje firmom z sektora MŚP możliwość skorzystania z ich doświadczeń.   

Czytaj więcej

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.