Grant na telepracę 2014 r.

Prawo pracy, Prawo

Nowy Rok przynosi również nowe instrumenty wsparcia dla kobiet powracających na rynek pracy. Jednym z ciekawszych rozwiązań jest grant na telepracę.

Ma on spełniać dwa podstawowe zadania:

1. zachęcić pracodawcę do zatrudnienia bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy.
2. ułatwić rodzicom godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi.

Warunek- rodzice muszą wychowywać przynajmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat.
Grant będzie przyznawany również za zatrudnienie bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego, który zrezygnował z pracy zarobkowej ze względu na opiekę nad osobą zależną.

Wysokość grantu wynosi 6- krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania stanowiska pracy przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub 18 miesięcy w wymiarze połowy etatu .

Telepraca to forma pracy polegająca na wykonywaniu zadań zdalnie tzn. poza siedzibą firmy oraz wysyłaniu jej efektów za pomocą Internetu lub innych dostępnych technologii teleinformatycznych.

Telepracownikiem
może zostać każdy, kto może wykonywać pracę przy użyciu telefonu i komputera z dostępem do Internetu.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.