Co zyskuje firma dzięki współpracy z kancelarią prawną?

Prawo pracy, Czytelnia

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami – także tymi natury prawnej. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na stałą współpracę z kancelarią radców prawnych lub adwokatów. Kiedy może się przydać pomoc radcy prawnego i w jaki sposób jest udzielana przedsiębiorstwom? Wyjaśniamy.

Na czym polega współpraca firmy z kancelarią prawną?

Firmy mogą potrzebować pomocy prawników kancelarii w wielu codziennych sytuacjach – począwszy od tych związanych z kontaktami z urzędami, przez nawiązywanie relacji z partnerami biznesowymi, aż po kwestie dotyczące zatrudnienia pracowników. Dlatego zakres pomocy prawnej jest zawsze ustalany indywidualnie.

A w jakich konkretnie obszarach można podjąć współpracę z prawnikami? Adwokat czy radca prawny może zapewnić m.in.:

 • porady prawne w codziennych sprawach – prawnik może podjąć się przeanalizowania dokumentów lub np. przeanalizowania bieżącej sytuacji firmy i wskazać możliwe oraz korzystne kierunki działań,
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów – zarówno tych podpisywanych z pracownikami, jak również z kontrahentami. Ekspert oceni, czy umowa nie jest obarczona ryzykownymi dla klienta zapisami i zadba o jej zgodność z przepisami,
 • reprezentacja firmy w negocjacjach z partnerami biznesowymi i w różnego rodzaju sporach rozwiązywanych na drodze polubownej,
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa przed sądami, w tym sporządzanie pism procesowych,
 • wsparcie w zakresie prawa pracy – chodzi m.in. o opracowanie umów z pracownikami czy rozwiązywanie problematycznych sporów z zatrudnionymi,
 • obsługę procesu windykacji i egzekucji należności, zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej,
 • pomoc w obszarze prawa karnego gospodarczego i prawa podatkowego,

Jednym słowem: wsparcie radcy prawnego czy adwokata gwarantuje bezpieczeństwo prawne firmy. Każda sprawa, w którą jest "uwikłane" prawo, może zostać w imieniu przedsiębiorcy obsłużona przez kancelarię.

Co to jest obsługa prawna?

Opisane powyżej usługi prawne dla firm mogą być świadczone jednorazowo i doraźnie. To jednak jest niewystarczające, jeżeli przedsiębiorstwo oczekuje wsparcia, gdy na bieżąco pojawiają się nowe sprawy do konsultacji prawnej. Dlatego kompleksowa obsługa prawna jest coraz popularniejszą usługą, wybieraną w szczególności przez średnie i duże firmy, ale także te działające na mniejszą skalę.

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwo ma stały i priorytetowy dostęp do wsparcia adwokatów oraz radców przy bieżących działaniach firmy. Przed rozpoczęciem współpracy ustala się jej zakres – jest on dostosowany do realnych potrzeb w spółce.

Ile kosztuje współpraca z kancelarią prawną?

Firma, która staje się stałym klientem kancelarii prawnej, rozlicza się w ekspertami w oparciu o stałe, wspólnie uzgodnione zasady. Nie ma jednego obowiązującego modelu,. W zależności od potrzeb można wybrać:

 • wynagrodzenie godzinowe – firma uzgadnia stałą stawkę za godzinę obsługi, przez co płaci tylko za czas realnie poświęcony przez ekspertów na zajęcie się sprawdzeniem dokumentacji czy np. poprowadzeniem sprawy w sądzie;
 • wynagrodzenie ryczałtowe – a więc stałą kwotę uiszczaną miesięcznie za dostęp do usług prawnych. Podpisując taką umowę, najczęściej dookreśla się maksymalny zakres obsługi w ramach "abonamentu".

Duże spółki decydują się też często na inną formę ryczałtu, tzn. na określenie stałych stawek za zrealizowanie konkretnych usług, np. reprezentację firmy w sądzie czy przygotowanie dokumentacji związanej ze strategiczną inwestycją.

Jakie są korzyści ze stałej obsługi prawnej firmy – MKKL Kancelaria Radców Prawnych

Podjęcie stałej współpracy z prawnikami to dla firmy bardzo dobra inwestycja. Najważniejsze korzyści, jakie płyną dla przedsiębiorstwa, to:

 • optymalizacja kosztów korzystania z obsługi prawnej,
 • oszczędność czasu i nerwów – przedsiębiorca nie musi już samodzielnie sporządzać umów czy zastanawiać nad tym, w jaki sposób odpowiedzieć na pismo z urzędu,
 • priorytetowy dostęp do usług prawnych – są one dodatkowo świadczone przez specjalistów, którzy są zaznajomieni z działalnością tego konkretnego klienta,
 • możliwość zwrócenia się o pomoc prawną w każdym momencie.

To powody, dla których coraz więcej firm zapewnia sobie stałą ochronę w tym zakresie. Więcej informacji na temat oferty obsługi prawnej kierowanej do przedsiębiorców jest dostępnych na stronie Kancelarii Radców prawnych MKKL.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.