Premie świąteczne dla pracowników

Prawo pracy, Prawo

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to dobry czas na to, aby przyznać pracownikom premie świąteczne, które najczęściej przyjmują postać gotówki lub też różnego rodzaju bonów czy talonów do wykorzystania w wybranych punktach handlowych.

Powstaje pytanie – czy taka forma premiowania pracownika jest obowiązkiem nałożonym przez przepisy na pracodawcę czy też posiada on dowolność w zakresie przyznawania pracownikom świątecznych profitów? Na to pytanie pracownik znajdzie odpowiedź w wewnątrz funkcjonujących regulacjach – odmiennych u każdego pracodawcy.

Uprawnienie, nie obowiązek

Rozpocząć należy od tego, że w zakresie przyznawania pracownikom świątecznych profitów panuje dowolność regulacji. Pracodawca ma możliwość przyznawania takich profitów pracownikowi – jest to jego uprawnienie, nigdy obowiązek. Jeżeli pracodawca nie przyzna nam premii świątecznej, nie podaruje bonu czy talonu na zakupy, nie możemy mieć do niego pretensji czy nawet roszczeń. Takie postępowanie pracodawcy musi zaistnieć pod pewnymi warunkami.

Wewnętrzne uregulowania

Kolejną ważną sprawą jest to, że zasady przyznawania jakichkolwiek premii, talonów czy bonów świątecznych, upominków rzeczowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych w gotówce bądź w postaci kart przepłaconych, powinny zostać uregulowane w wewnętrznych źródłach prawa pracy obowiązujących u pracodawcy. Jeżeli takie regulacje obowiązują w zakładzie pracy, pracodawca nie może uwolnić się od takiego obowiązku obdarowywania pracowników.  Jednakże często bywa tak, że to czy pracownicy otrzymają jakieś świąteczne bonusy w wielu przypadkach zależy wyłącznie od woli pracodawcy, a może przede wszystkim od jego kondycji finansowej. Podkreślenia wymaga, że gwarancję uzyskania pomocy przedświątecznej daje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pod warunkiem, że wskazany zostanie w nim jako cel socjalny świadczenia socjalne.

Finansowanie świadczeń świątecznych

Wszystkie wymienione formy świadczeń świątecznych mogą być finansowane ze środków obrotowych firmy bądź z właśnie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Warto podkreślić, że ze zwolnienia z podatku korzystają jedynie środki przeznaczone na cele socjalne, a więc na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wskazać należy, że od wartość tych świadczeń nie odprowadza się także składek na ubezpieczenie społeczne. Inaczej rzecz się ma w razie przekazania przez pracodawcę pieniędzy z tzw. środków obrotowych, ponieważ wówczas powinien potrącić on i zapłacić za pracownika zaliczkę na podatek. Aby prezenty świąteczne dla pracowników mogły być sfinansowane ze środków ZFŚS muszą być spełnione określone warunki, m.in. w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych muszą znajdować się postanowienia pozwalające na wydatkowanie jego środków na tego typu świadczenia, czy też wartość profitu musi być zróżnicowana w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej każdego pracownika.

...

W okresie świątecznym wiele firm decyduje się na przyznanie swoim pracownikom różnego rodzaju profitów – finansowych w postaci gotówki, w postaci bonów czy wreszcie drobnych upominków. Często decyzja o przyznaniu takich premii zależy wyłącznie od dobrej woli i gestu pracodawcy. Istnieją jednakże także zakłady pracy, które przyznawanie określonych profitów (także świątecznych) uregulowały w przepisach wewnętrznych obowiązujących w firmie – wówczas pracodawca ma obowiązek przyznania pracownikom takich dodatkowych świątecznych korzyści.


Drukuj artykuł
Wojciech Mazur

Ekspert HR Polska ds. prawa pracy i BHP

Prawnik, były inspektor pracy, ekspert ds. prawa pracy. Założyciel Kancelarii Prawa Pracy z siedzibą w Bielsku-Białej, która oferuje przedsiębiorcom profesjonalne usługi w zakresie m.in. doradztwa prawnego, audytu dokumentacji, szkoleń z zakresu prawa pracy, reprezentacji przed sądami oraz organami administracji państwowej. Specjalizuje się z tematyce czasu pracy oraz wynagrodzeń jak i w szeroko rozumianym bezpieczeństwie i higienie pracy. Współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Grzegorz Mazur z siedzibą w Katowicach.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.