Urlop wychowawczy po zmianach 2014 r.

Prawo pracy, Prawo

Od 1 październik 2013 r. wprowadzono zmiany w zakresie urlopu wychowawczego. Czego dotyczą?

Po pierwsze ustawodawca zmienił zapis dotyczący wymiaru urlopu wychowawczego z „3 lat” do „36 miesięcy”. W stosunku do poprzednich lat wymiar urlopu nie ulega zmianie, tylko jego określenie słowne z lat na miesiące.
Po drugie urlop wychowawczy może być wykorzystany w 5 częściach, a nie tak jak do tej pory w 4.
Po trzecie gwarancja wykorzystania urlopu przez oboje rodziców obejmuje miesiąc. Jeśli któryś z rodziców nie skorzysta z gwarantowanego miesiąca urlopu wychowawczego, nie może zostać on przeniesiony na drugiego z rodziców, tylko przepada.
Zmiana taka jest następstwem przyjęcia dyrektywy unijnej Rady 2010/18/UE.

Pełny wymiar urlopu dla jednego z rodziców wynosi 35 miesięcy, 1 miesiąc przypada drugiemu z rodziców.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której drugi z rodziców nie żyje lub został pozbawiony władzy rodzicielskiej wtedy pełny wymiar urlopu wynosi 36 miesięcy.

Po czwarte wydłużony został również okres równoczesnego przebywania na urlopie dla obojga rodziców.

Istnieje pewien warunek- dotyczy on wymiaru czasowego jednoczesnego przebywania na urlopie- obecnie wynosi do 4 miesięcy.

Szczegółowe informacje można odnaleźć w:
1. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001139
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980210094

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.