Raport: Kłamstwa w CV

HR, Badania

Wielu z nas spotkało się zapewne z próbami zawyżenia kompetencji czy nieścisłościami w CV współpracowników. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak olbrzymia jest skala problemu oszukiwania pracodawców i wprowadzania w błąd pracowników działów HR podczas procesu rekrutacji.Firma IBBC Group postanowiła to sprawdzić. W badaniu prowadzonym w okresie lipiec – wrzesień bieżącego roku zapytano managerów i specjalistów HR o to, jak często spotykają się w swojej pracy z próbami oszustwa oraz jakie widzą w tym zagrożenia. Okazało się, że skala zjawiska jest zatrważająca.

Oszuści są wśród nas

Aż 81% ankietowanych przynajmniej raz poczuło się oszukanych przez kandydata do pracy w ich firmie lub spotkało się z próba takiego oszustwa. Przeprowadzone badanie miało charakter ogólnopolski, włączono w nie przedstawicieli wszystkich rodzajów przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki. Wyniki wskazują jednoznacznie, że właściwie nie ma branży, w której kłamstwa w CV nie występowałyby.

Ciekawie przedstawiając się statystyki dotyczące częstotliwości i rodzaju kłamstw. Okazuje się, że kompetencje zawyżają głównie pracownicy handlowi, finansowi i administracyjni, zaś pracownicy produkcyjni i fizyczni częściej ukrywają okresy bezrobocia. Warto przy tym wspomnieć, że to przedstawiciele branż, których pracownicy mające styczność z większym przepływem pieniędzy kłamią najczęściej.

Sytuacja bez wyjścia?

Okazuje się, że w przypadku wielu firm zatrudnienie oszusta może spowodować powstanie ogromnych strat finansowych. Ankietowani szacują, że mogą one, w zależności od firmy, przekroczyć nawet sto tysięcy złotych w skali całego roku.

Zaskakuje jednak fakt, że wielu respondentów, mimo świadomości ponoszonych strat, uznało prowadzenie gruntownej weryfikacji kandydatów do pracy za nieopłacalne. Nie miało w tym przypadku znaczenia jakimi metodami miałaby być prowadzona owa weryfikacja - własnymi siłami, czy przy wykorzystaniu usług typu background screening, które oferowane są przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Wydaje się zatem, że przed oszustami nie potrafią obronić się jedynie ci, którzy nie chcą tego robić, godząc się tym samym na przykre konsekwencje.

Łatwiej zapobiegać niż leczyć

Wieloletnie doświadczenie firmy IBBC Group w zakresie zwalczania nadużyć wewnętrznych wskazuje, że tego typu praktyk niejednokrotnie dokonywały osoby, które od początku miały problemy z uczciwością. W takich przypadkach działania śledcze zawsze rozpoczynają się od weryfikacji poprzednich miejsc pracy. Dzięki takim praktykom często okazywało się, że sprawdzane osoby były na przykład wcześniej zwalniane dyscyplinarnie za podobne nieetyczne zachowania. Przy okazji wykrywano inne nieścisłości, takie jak zawyżone kompetencje czy nieprawidłowe daty zatrudnienia.

Tego typu sytuacje powodują wzrost świadomości zagrożeń wśród przedsiębiorców i zwiększone zapotrzebowanie na usługi mające zapewnić bezpieczeństwo przedsiębiorstwu już na poziomie rekrutacji.

Raport powstał by zweryfikować skalę nadużyć wśród polskich pracowników. Ze względu na to, że do tej pory mogliśmy posiłkować się jedynie wynikami badan przeprowadzonych w USA, należało sprawdzić jak w rzeczywistości wygląda problem kłamstw w CV na polskim rynku pracy. Skala zjawiska okazała się znacznie większa niż dotychczas sądzono. Mając wiedzę do jakich konsekwencji może doprowadzić zatrudnienie osoby, która kłamie już od samego początku, tj. rekrutacji, autorzy raportu postanowili zwiększyć świadomość polskich przedsiębiorców w tym zakresie. Doświadczenie jasno pokazuje, że lepiej unikać zatrudniania nieuczciwych pracowników, niż później radzić sobie z konsekwencjami ich działań.

Czas na profilaktykę

Bezpieczeństwo jest dla przedsiębiorstwa jedną z podstawowych wartości. Przede wszystkim dla jego ochrony należy podejmować działania, które mają na celu wykrywanie oszustw jeszcze na poziomie procesu rekrutacyjnego. Ma to zapobiec zatrudnieniu nieuczciwego współpracownika. Praktyka pokazuje, że jedno nadużycie często prowadzi do kolejnych, jak na przykład korupcji czy nadużyć maskujących.

...

Do wyboru pozostaje jedynie metoda sprawdzenia kandydata do pracy. Można posłużyć się własnymi siłami lub pozostawić solidną weryfikację specjalistom z zakresu background screeningu. Usługa ta cieszy się dużym uznaniem na Zachodzie, a w Polsce wciąż zyskuje na popularności.

Jedno jest pewne – problem istnieje i należy myśleć nad sposobem jego rozwiązania.

Pobierz:  Raport_Kłamstwa w CV na polskim rynku pracy

Drukuj artykuł
Artykuł został przygotowany przez firmę IBBC Group

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.