Raport HRPolska.pl: (R)ewolucja HR 2016/2017

HR, Badania

Jakie zmiany w 2016 roku były najbardziej widoczne w branży HR? Jakie trendy zaobserwowaliśmy na rynku pracy? Jak będzie wyglądała przyszłość szkoleń i coachingu w Polsce? Co przyniesie Nowy Rok dla branży HR? Jakich wyzwań powinniśmy się spodziewać w 2017? Te i inne pytania zadaliśmy Ekspertom HRPolska.pl.


Pobierz bezpłatny Raport HRPolska.pl: (R)ewolucja HR 2016/2017


(R)ewolucja HR

Nastała era digitalizacji HR! To już się dzieje! Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence), analityka dużych zakresów danych, tzw. Big Data HR wkracza do działów personalnych i usprawnia ich pracę. To główny trend 2016 roku widoczny w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych. Data-driven HR, czyli przetwarzanie informacji o kompetencjach i aktywnościach pracowników w jednym systemie, pozwala działom HR podejmować bardziej trafne decyzje niż kiedykolwiek dotąd. Dzięki wykorzystaniu realnych danych (evidence based HR), można integrować informacje na wszystkich poziomach organizacji. Inwestycje w nowe technologie staną się kluczowymi decyzjami 2017 roku.

Ubiegły rok charakteryzował się postępującymi zmianami na rynku pracy. Wiele firm zmieniło rolę HR-owca w HR Business Partnera – lidera zmian i rozwoju organizacji. Od HR oczekuje się dziś, że będzie dostarczać realną wartość ludziom, dla których pracuje. To wyzwanie, które wymaga nabycia nowych kompetencji - przejścia z roli sprawnego wykonawcy do roli lidera rozwoju biznesu w mało przewidywalnej rzeczywistości. Trudna sytuacja na rynku pracy, poszukiwanie skutecznych metod zatrzymania rotacji pracowników, to główne zadania pracy HR-owców w 2016. Ewolucja HR zmierza do wystandaryzowania i zdigitalizowania procesów. W 2017 roku wiele organizacji całkowicie wydzieli HR, zostawiając tylko niezbędne zadania i kluczowe decyzje strategiczne w swoich strukturach. Tradycyjny model HR nadal pozostanie w skostniałych organizacjach, mniej świadomych zmian rynkowych.

Praca 2.0 - efekt rewolucji technologicznej, to coraz bardziej widoczny trend, jaki mogliśmy zaobserwować w 2016 roku w Polsce. Transformacja świata pracy przejawia się w elastycznym podejściu do sposobu i miejsca wykonywania zadań i relacji z pracodawcą. Coraz więcej firm zaoferowało swoim pracownikom możliwość pracy w domu przez określoną liczbę dni w miesiącu oraz uelastyczniło ich godziny pracy. Tendencja ta umocni się z pewnością w najbliższych latach. Wynika z oczekiwań wchodzących na rynek przedstawicieli pokolenia Y, dla których większą wartość, niż dla obecnych pracowników stanowią work-life balance, elastyczne warunki pracy i możliwość rozwoju osobistego.

HR

Wzrosło zainteresowanie tzw. turkusowymi organizacjami, funkcjonującymi samodzielnie bez lidera i … działów HR. Tajemnicą motywacji  i zaangażowania w pracę jest sposób zarządzania organizacją oparty na zaufaniu i konsultacji. Polskie firmy wyraźnie zmieniają podejście do pracownika. Działy HR muszą sprostać znacznie większym oczekiwaniom pracowników i zmierzyć się z wyzwaniem zatrzymania ich w strukturze organizacji.

W 2016 słowo „przywództwo” odmieniono przez wszystkie przypadki. Menedżerowie mogli skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z rzeczywistością wobec postaw i oczekiwań młodych pracowników. Doceniono ponownie wartość feedbacku oraz otwartą komunikację, jako najbardziej uniwersalne i najtańsze narzędzie zarządzania.

W 2017 roku prawdziwym wyzwaniem dla wielu organizacji będzie wyłonienie naturalnych liderów i wskazanie tzw. high potentials. Do lamusa odchodzą systemy ocen pracowników. Już w ubiegłym roku wiele organizacji zastąpiło oceny monitoringiem kluczowych wskaźników zaangażowania i efektywności. Co więcej, w świecie cyberprzestrzeni, zaczęliśmy dostrzegać wartość zdrowia, poczucia szczęścia oraz wpływ tych czynników na efektywność w pracy.

To nie trend, to fakt – mamy rynek pracownika! Niedobór ludzi do pracy w wielu firmach nie dotyczy tylko wysoko wyspecjalizowanych stanowisk, ale również pracowników produkcji. Problemy w rekrutacjach odnotowały również agencje pracy tymczasowej. W 2016 roku poszukiwaliśmy najbardziej skutecznych metod rekrutacji w branżach deficytowych, m.in. IT, dla których inwestycje w nowe technologie są kluczowe dla rozwoju. Czasy, w których na jeden wakat przypadało kilkadziesiąt kandydatów, minęły bezpowrotnie. W 2017 roku będziemy obserwować prawdziwą walkę researcherów, rekruterów i headhunterów o pracownika. W skuteczności prowadzonego procesu rekrutacyjnego będzie liczyć się szybka decyzja, w wyborze oferty niejednokrotnie zaważy atrakcyjność pracy, ale również kultura organizacyjna, nadrzędne wartości i relacje panujące w firmie.

Już teraz pracodawcy prześcigają się w kreatywnych sposobach przyciągania kandydatów, coraz silniej rywalizująo ich uwagę. Duże firmy zaczęły inwestować w Employer Branding, kampanie promujące markę pracodawcy, spoty TV, spektakularne akcje promujące pracodawcę. W temacie rekrutacji coraz wyraźniej zaciera się granica między HR- em, a marketingiem. Przed nami czas nieustannego poszukiwania, rozwijania i zatrzymania pracowników.

Szkolenia

W branży szkoleniowej rok 2016 upłynął pod znakiem specjalizacji. Trenerzy i firmy szkoleniowe pracowali nad wyłonieniem kluczowych obszarów własnej działalności. Warsztat współczesnego trenera to przede wszystkim doświadczenie oraz zintegrowana wiedza biznesowa, ekonomiczna i społeczna. W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, trener przyszłości musi być na pierwszej linii zmian organizacyjnych. W ubiegłym roku rynek szkoleń weryfikował dopasowanie oferty usług rozwojowych do potrzeb organizacji i celów biznesowych. Klienci usług szkoleniowych poszukiwali pomocy trenerów w rozwiązaniu konkretnych problemów i w osiągnięciu specyficznych celów biznesowych.

2017 to rok optymalizacji polegającej na doborze najbardziej skutecznych metod do celów biznesowych firm, poszukiwanie spójności i równowagi w reagowaniu na modę i trendy. Innowacyjność to wartość na miarę nowoczesnych przedsiębiorstw. Zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania e-learningowe, mobile learning i social learning, wirtualne klasy i webinary. W szkoleniach biznesowych pojawiły się również nowe technologie, jak Virtual Reality (tzw. VR). Nowoczesne metody szkoleniowe, takie jak e-learning czy grywalizacja nie zastąpią jednak szkoleń w tradycyjnym rozumieniu.

Ludzie zawsze będą potrzebować klasycznego spotkania, dyskusji i wymiany doświadczeń. Rewolucję przeszły szkolenia językowe czerpiąc z warsztatu trenerów biznesu i wytyczając mocną orientację na skuteczność i wynik nauki. Rynek szkoleń językowych dla biznesu to dzisiaj wysoce zindywidualizowane programy rozwijające, poza nauką języka, świadomość różnic kulturowych w komunikacji biznesowej.

Coaching

Rynek profesjonalnych usług coachingowych w Polsce nadal się kształtuje. Na rynku pojawiło się jeszcze więcej firm coachingowych, w branży nadal funkcjonuje wielu samozwańczych coachów, osób pracujących okazjonalnie. Rok 2017 będzie kolejnym rokiem weryfikacji zawodu coacha w Polsce, czas pokaże ilu coachów przedłuży akredytacje w profesjonalnych organizacjach, ilu realnie pozostanie w biznesie. Miejmy nadzieję, że rynek również wyeliminuje osoby pracujące nieetycznie, które psują wizerunek coachingu w Polsce. Tendencja do specjalizacji ma miejsce również w branży coachingowej, może nie stanie się to koniecznie w tym roku, ale najbliższe lata wymuszą również w tych działaniach koncentrację coachów na konkretnych usługach. Już teraz można zaobserwować trend profesjonalizacji zawodu, coachowie korzystają z superwizji i mentoringu, co niewątpliwie podnosi jakość ich usług.

Coaching cieszy się coraz większym zainteresowaniem w biznesie. Mądry coaching będzie rósł w siłę w firmach, szczególnie jeśli mówimy o kompetencjach wyższej kadry menedżerskiej i ekspertów w dużych organizacjach. Wiele firm zaczęło wdrażać kulturę coachingową, coraz więcej szefów korzysta w biznesie z metodologii coachingu on the job, stosuje z powodzeniem coachingowy styl zarządzania. Metoda coachingu nie sprawdzi się pewnie w każdej organizacji, ale wydaje się szczególnie użyteczna w zarządzaniu, buduje partnerską relację, pozwala dostrzec potencjał pracowników i wpływać na zaangażowanie pracowników.

Kadry i płace

Rok 2016 był przełomowym okresem na rynku zatrudnienia. Odnotowaliśmy wiele znaczących zmian w obszarze prawa pracy. Wprowadzono minimalne wynagrodzenie dla umów zleceń, minimalną stawkę za godzinę pracy na kontrakcie cywilnoprawnym. Zaprezentowano projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało również stworzenie nowego kodeksu pracy.

Obszerna nowelizacja kodeksu pracy, która obowiązuje od lutego 2016 roku ma na celu wzmocnienie pozycji pracowników, czyli słabszej strony w stosunku pracy. Od 1 stycznia 2016 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem, zwiększono wymiar urlopu rodzicielskiego do 32 lub 34 tygodni.

Rok 2017 przyniesie z pewnością kolejne rewolucje w prawie pracy. „Pakiet  100 zmian dla biznesu” ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i uelastycznienie prawa pracy dla pracodawców zatrudniających niewielką liczbę osób. Korzystanie w procesie pracy z nowych technologii to również wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, w szczególności tych, którymi administruje pracodawca. W 2018 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie unijne, już teraz warto przygotować działy HR na wejście nowych przepisów.

Praca

A jak rozpocznie się rok 2017 na rynku pracy?  Prognozy są umiarkowanie optymistyczne, choć przedsiębiorcy odczuli spowolnienie gospodarki, większość firm deklaruje chęć zatrudniania lub stabilizację w dotychczasowej ilości etatów. Branże, w  których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji to Budownictwo oraz Produkcja Przemysłowa. Najsłabiej wypada sektor Energetyki/ Gazownictwa/ Wodociągów.  Taka sytuacja na rynku pracy stworzy lepsza ofertę i nowe perspektywy zatrudnienia dla samych pracowników. Dla działów HR oznacza pracę nad pozyskaniem i utrzymaniem zaangażowania pracowników.

Dowiedz się więcej. Pobierz bezpłatny Raport HRPolska.pl: (R)ewolucja HR 2016/2017

Drukuj artykuł
Agnieszka Bednarska

Grupa HR Masters, Gliwice

Interim HR Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem biznesowym. Zarządza projektami Grupy HR Masters, opracowuje kompleksowe rozwiązania HR dla wysokoefektywnych organizacji. Wspiera klientów firmy w budowaniu skutecznej polityki personalnej, strategiach HR, wdrożeniach struktur HRBP oraz optymalizacji procesów HR. Specjalizuje się w usługach biznesowych związanych z rozwojem efektywności specjalistów branży HR i kadry menedżerskiej.
Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Pomysłodawca 3-poziomowego programu certyfikacji zawodu HR Business Partnera w Polsce. Organizator wydarzeń branżowych śląskiego oddziału PS HRBP. Praktyk biznesu, współpracuje z uczelniami wyższymi na kierunkach o tematyce HR.
Dyrektor programowa Szkoły HR Business Partner www.szkolaHRBP.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.