Podsumowanie Raportu: Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2018

HR, Badania

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku” wydanego przez firmę Sedlak & Sedlak. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie 3 077 osób w dniach od 2.03.2018 do 8.05.2018.Popularność przyznawania benefitów

W 2018 roku 71% ankietowanych zdeklarowało, że w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Korzysta z nich 90% pracowników. Na popularność przyznawania świadczeń ma wpływ pochodzenie firmy, jej wielkość oraz branża.

Zapisz się do: Szkoła HR Business Partner

Schemat 1. Popularność przyznawania benefitów wśród pracowników w firmach różnej wielkości* w 2018 roku

*mikro (1-9 zatrudnionych), małe (10-49 zatrudnionych), średnie (50-249 zatrudnionych), duże (250 do 499 zatrudnionych), wielkie (500 i powyżej zatrudnionych). Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”

Najpopularniejsze benefity

Zdecydowanie najpowszechniejszym benefitem od lat są karnety na siłownie i do klubów fitness. W 2018 roku odsetek osób otrzymujących ten benefit wyniósł 51,6%. Na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych świadczeń znalazło się ubezpieczenie na życie (42,5%). Trzecie miejsce to telefon służbowy do użytku prywatnego (39,7%).

Wykres 1. Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2018 roku

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”

Preferencje pracowników

Preferencje pracowników nieco odbiegają od oferty pracodawców. Najbardziej pożądanym benefitem okazał się rozszerzony pakiet opieki medycznej. Przez 48,5% ankietowanych został on uznany za najbardziej atrakcyjny. Na drugim miejscu znalazł się samochód służbowy do użytku prywatnego – 20,3%. Na trzecim – opieka stomatologiczna (19,4%).

Wykres 2. Najbardziej pożądane świadczenia dodatkowe w 2018 roku

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”

Wartość pakietu benefitów

Pracowników, którzy są informowani o wartości benefitów, poprosiliśmy o wycenę ich świadczeń. Najliczniejszą grupę (32,6%) stanowiły osoby szacujące wartość benefitów poniżej 200 PLN. 24,3% zatrudnionych oceniło wartość świadczeń na kwotę przewyższającą 800 PLN miesięcznie.

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”

Istotnym elementem badania były pytania dotyczące finansowania świadczeń dodatkowych. Jak się okazuje, coraz więcej pracowników jest skłonnych do współfinansowania benefitów w zamian za poszerzenie oferty. W 2018 roku odsetek ten wyniósł 76,6%. Większość osób (62,8%) jest gotowych przeznaczyć na ten cel maksymalnie 100 PLN miesięcznie.

Satysfakcja z benefitów

Jak wynika z badania, 75,5% pracowników jest zadowolonych lub zdecydowanie zadowolonych z oferowanych świadczeń dodatkowych. Jest to wysoki odsetek, zwłaszcza że zaledwie 22,3% respondentów zdeklarowało, iż firma w której pracują bada satysfakcję z benefitów. Najwięcej firm prowadzących takie badania robi to raz do roku (59,2%). Częściej niż raz na rok satysfakcję pracowników z benefitów bada 15,9% przedsiębiorstw.

Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku” składa się z pięciu części. W części pierwszej przedstawiono dane dotyczące oferowanych w 2018 roku świadczeń dodatkowych. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników w kwestii benefitów. Część trzecia omawia finansowanie świadczeń. Analizy w tej części dotyczą informowania pracowników o wartości benefitów, ich współfinansowania oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia całkowitego. Część czwarta skupia się na temacie satysfakcji z posiadanych świadczeń i ich oceny. Z kolei w części piątej omówiono kwestie dotyczące zarządzania pakietem świadczeń dodatkowych.

Wypełnij ankietę i sprawdź, jakie BENEFITY otrzymywali pracownicy w 2018 - Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2019 roku.

 

Drukuj artykuł
Karolina Jurczak

Sedlak & Sedlak, Kraków

Redaktor, analityk portalu wynagrodzenia.pl. Redaguje artykuły i opracowuje raporty dotyczące rynku pracy i wynagrodzeń. Absolwentka Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.