Kobiety z coraz większym apetytem na karierę

HR, Badania

Nie ulega wątpliwości, że kobiety w biznesie rosną w siłę. Są odważne, świetnie wykształcone i stawiają na ciągły rozwój. Z powodzeniem realizują się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, odważnie sięgają po swoje i nie boją się nowych wyzwań. Zdaniem Justyny Skrzypek, współinicjatorki raportu „Siła kobiet na rynku pracy” opracowanego przez BIGRAM i Think Tank, jednym z powodów hamujących rozwój kobiet w biznesie są wciąż funkcjonujące stereotypy.

Kobiety coraz pewniej radzą sobie na rynku pracy i w biznesie. Ambitne, pracowite, doskonale adaptują się do zmian. Z takim wachlarzem cech mężczyzn zostawiają nierzadko w tyle. W raporcie przeanalizowano m. in. czynniki, które wpływają na osiąganie przez kobiety sukcesów w biznesie. Wyniki nie pozostawiają złudzeń  Polki mają wielki apetyt na karierę i wiedzą, jak do niej dążyć. 

Jakim cechom kobiety zawdzięczają swoje sukcesy?

Większy udział kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwami przynosi firmom zdecydowanie wymierne korzyści. Rzetelne wykształcenie, pracowitość, odpowiedzialność, dobra samoorganizacja, empatia – to cechy, które kobiety zazwyczaj wnoszą do swoich organizacji. Badania pokazują, że osoby o takich cechach podejmują skuteczniejsze decyzje i są bardziej odporne na zawirowania dzisiejszego świata, co czyni instytucje, którymi kierują lepszymi miejscami do pracy.

Siła kobiet w biznesie i na rynku pracy rośnie! I widzę to nie tylko w wynikach badań, ale przede wszystkim w swoim codziennym otoczeniu biznesowym. Kobiety są świetnie merytorycznie przygotowane do pracy. Często są nawet lepiej wykształcone niż mężczyźni, regularnie dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji, potrafią bardzo elastycznie dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości – zauważa Adam Mamok, Prezes Grupy Essilor, jednego z Partnerów raportu.

Zdaniem ankietowanych o rosnącej sile kobiet w biznesie świadczą przede wszystkim ich wysokie kwalifikacje (94 proc.), odwaga do otwarcia własnego biznesu (81 proc.) oraz przemiany społeczne i walka ze stereotypami (72 proc.). Za najistotniejsze czynniki decydujące o osiąganiu sukcesów biznesowych przez kobiety ankietowani uznali: doświadczenie (76 proc.), umiejętność adaptacji do zmian (68 proc.) oraz wykształcenie (62 proc.).

Niemal połowa objętych badaniem kobiet w ostatnich dwóch latach rozwinęła swoje kompetencje w posługiwaniu się mediami społecznościowymi, a niemal dwie piąte w obszarze cyfrowym. To fantastyczny wynik, który pokazuje, że kobiety idą z duchem czasów i aktywnie odpowiadają na wymogi i dynamikę rynku  podkreśla Justyna Skrzypek, blogerka biznesowa, która aktywnie przyczyniła się do powstania raportu.

Walka ze stereotypami wiecznie żywa

Mimo że prawo daje wszystkim równą pozycję na rynku pracy, a praktyka społeczna powoli odchodzi od podziałów na płeć w kontekście kompetencji i aktywności zawodowej, w wielu przypadkach kobiety nadal odczuwają dodatkowe bariery. Zdecydowana większość respondentów (71 proc.) jako czynnik utrudniający awans kobiet wskazała stereotypy i społeczne przyzwyczajenie do tego, że to mężczyźni zajmują wysokie stanowiska w hierarchii zawodowej.

Okazuje się, że utrwalone przez setki lat stereotypy w dalszym ciągu mają się świetnie, a różnice w płacach kobiet i mężczyzn, pomimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej w celu ich wyrównywania, są widoczne – w zarządach spółek kobiet nadal jest zbyt mało. Dane Unii Europejskiej wskazują, że jest to niecałe 7 proc. Dodatkowo większość obowiązków związanych z funkcjonowaniem rodziny w dalszym ciągu częściej spoczywa na barkach kobiet, co powoduje, że pracują na dwa etaty – w pracy i w domu. I chociaż polskie managerki coraz odważniej przebijają szklany sufit, to jest to proces powolny, w tej kwestii nadal jest wiele do zrobienia.

Raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy” zrealizowano przez CubeResearch na zlecenie BIGRAM i THINKTANK. Partnerami badania są firmy: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz ERBUD.  

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.