Jak zmieni się rynek pracy po pandemii?

HR, Badania

Jak wynika z raportu PRACA ZDALNA odczucia na koniec 2020 roku przygotowanego przez Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu formy pracy mogą znacząco zmienić się po zakończeniu pandemii.

Zdecydowanie największa grupa ankietowanych wskazywała, że po zakończeniu pandemii chciałaby pracować w formie zdalnej, hybrydowej albo nawet samodzielnie decydować o tym jaki będzie ten hybrydowy rozkład pracy. Najczęściej te wybory wskazywały osoby dotychczas pracujące zdalnie (89%), kobiety (79%) oraz osoby od 25 do 40 roku życia (79%). Grupą w której najmniej osób chciałoby po pandemii kontynuować pracę w formie innej niż tradycyjna w biurze była grupa osób nie mająca doświadczenia w pracy zdalnej lub hybrydowej – odpowiedź tę wskazało tylko 38% ankietowanych.

„Zarówno w tym punkcie badania jak i w wielu pozostałych widzimy dość silną korelację pomiędzy dotychczasowymi doświadczeniami pracowników, przyzwyczajeniem lub chociażby wypróbowaniem pracy zdalnej – a odczuciami na jej temat i chęcią stosowania jej w przyszłości” mówi Adam Stolarzewicz, dyrektor Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu. Podobne korelacje możemy zaobserwować przy ocenie wygody, efektywności, szybkości pracy czy umiejętności skupienia.

Dlatego też zmianie mogą ulec benefity, jakimi pracodawcy będą chcieli przyciągać kandydatów z rynku. Wg raportu Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu obecnie ponad 52 procent ankietowanych nie otrzymało żadnego benefitu. Rekompensatę z tytuły podwyższonych opłat za prąd, Internet czy telefon otrzymało jedynie 2% respondentów. Tylko 43% ankietowanych otrzymało laptop lub komputer do pracy a 28% pracowników hybrydowych wskazało na brak telefonu służbowego lub brak przekierowania telefonu.

Co podczas pracy zdalnej okazało się być największym wyzwaniem dla pracowników?

Największym wyzwaniem podczas pracy zdalnej okazało się wrażenie ciągłego bycia w pracy. Poranne logowanie, odpowiadanie na maile, uczestnictwo w tele- i wideo- konferencjach, w międzyczasie zalogowanie dzieci na szkolne zajęcia, przygotowanie obiadu, interakcje z pozostałymi domownikami i praca często do późnych godzin wieczornych, aby nadrobić wszystko to, czego nie udało się zrobić w ciągu dnia. To rzeczywistość, która dotknęła największą liczbę ankietowanych.

„Zarówno z raportu jak i podczas rozmów z uczestnikami naszych projektów i szkoleń możemy zauważyć, że najczęściej osoby pracujące zdalnie wskazują na wyzwania dotyczące radzenia sobie z priorytetyzacją zadań i organizacją czasu pracy – czyli na elementy samodzielności” wskazuje Adam Stolarzewicz. „Jest to bardzo istotna informacja dla nas, menadżerów, ponieważ tu właśnie pojawia się miejsce na nasze menadżerskie działania. Warto abyśmy zapytali siebie – czy odpowiednio usamodzielniam swój zespół, nie wrzucając go na głęboką wodę, ale sukcesywnie budując niezbędne kompetencje, wzmacniając empowerment i wspierając poprzez coachingowy czy mentoringowy styl zarządzania” dodaje.

Jakie są najważniejsze rekomendacje płynące z raportu?

Raport i zawarte w nim rekomendacje wskazują na trzy obszary związane z organizacją, kadrą menadżerską i pracownikami. W obszarze organizacji eksperci Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu zachęcają do zwiększenia stopnia cyfryzacji organizacji, umożliwienia szybkiego dostępu do wszystkich danych i źródeł, zwiększenia wykorzystania technologii chmury, podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych ale również wprowadzania wszędzie gdzie jest to możliwe możliwości pracy zdalnej lub hybrydowej. W obszarze menadżerskim podkreślają znaczenie kompetencji przywódczych – szczególnie motywacji, umiejętności budowania mocnych, efektywnych zespołów czy budowania odpowiednich relacji w zespole. Rekomendują cotygodniowe, krótkie spotkania wideo z całym zespołem oraz kontakt z poszczególnymi podwładnymi przynajmniej kilka razy w tygodniu. W obszarze pracownika wymieniają m.in. nacisk na samodzielność, umiejętność organizacji pracy własnej, automotywację czy priorytetyzację zadań.

 

Pełny raport PRACA ZDALNA odczucia na koniec 2020 roku przygotowany przez Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu do pobrania na stronie www.csipb.pl

 

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.