Ile zarabiał HR w 2014 roku?

HR, Badania

Wartość   środkowa   wynagrodzeń   w   HR
w 2014 roku wyniosła 5 000 PLN brutto miesięcznie. Tak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.
Co drugi pracownik działu HR zarabiał powyżej 5000 PLN brutto miesięcznie, a co czwarty powyżej 7800 PLN brutto miesiącznie.

 

 Rysunek 1. Wynagrodzenia w dziale HR w 2014 roku (wielkość próby: 3 243)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku
Wartość środkowa wynagrodzeń dyrektorów HR wyniosła 16 300 PLN brutto miesięcznie. Ich płace były więc średnio ponad dwa razy wyższe od zarobków następnych w hierarchii organizacyjnej, kierowników. Na takie wynagrodzenie pracownik szeregowy tego działu musiałby pracować ponad pół roku.

Wykres 1. Mediany wynagrodzeń pracowników działu HR na różnych szczeblach organizacji w 2014 roku (brutto w PLN)


Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

W wielkich przedsiębiorstwach tj. zatrudniających tysiąc osób i więcej, wartość środkowa (czyli mediana) wynagrodzeń w dziale HR wyniosła 5 800 PLN brutto miesięcznie.

Tabela 1. Wynagrodzenia osób pracujących w dziale HR w firmach różnej wielkości w 2014 roku (brutto w PLN)

wielkość firmy (liczba pracowników)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

4 000

5 800

9 000

duże przedsiębiorstwo (250-999)

3 900

5 300

8 750

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

3 400

4 600

6 910

małe przedsiębiorstwo (10-49)

2 800

4 000

6 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Wartość środkowa wynagrodzeń w dziale HR w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 6 260 PLN. W firmach z przewagą kapitału polskiego co drugi pracownik zarabiał nie więcej niż 4 200 PLN brutto. Dla porównania: w firmach zagranicznych 25% pracowników zarabiało 4 200 PLN i mniej.

Tabela 2. Wynagrodzenia osób pracujących w dziale HR w firmach o różnym pochodzeniu kapitału w 2014 roku (brutto w PLN)

 

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

4 200

6 260

10 000

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

3 050

4 200

6 150

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Co drugi pracownik HR z województwa mazowieckiego zarabiał nie mniej niż 6 316 PLN brutto miesięcznie. Wysokie przeciętne zarobki, wynoszące 5 000 PLN, odnotowano również w województwie dolnośląskim. Najniższe wynagrodzenia pracownicy działu HR otrzymywali w województwie lubelskim, gdzie wartość średnia płac wyniosła 3 400 PLN. Niskimi płacami charakteryzowały się również województwa lubuskie i świętokrzyskie, w obu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 700 PLN.

Wykres 2. Mediana wynagrodzeń pracowników działu HR w 2014 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Przeciętne wynagrodzenie specjalistów do spraw personalnych wyniosło 6 000 PLN brutto miesięcznie. O 30% mniej (czyli o 1 800 PLN) otrzymywali specjaliści ds. kadr i płac, tu z kolei wartość środkowa wynagrodzeń wyniosła 4 200 PLN brutto. Niewiele więcej zarabiali specjaliści ds. rekrutacji. Ich przeciętne wynagrodzenie było wyższe jedynie o pięć złotych.

Tabela 3. Wynagrodzenia w dziale HR na wybranych stanowiskach w 2014 roku (brutto w PLN)*

 

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

specjalista ds. personalnych

4 000

6 000

11 000

specjalista ds. szkoleń

3 600

4 900

7 730

specjalista ds. rekrutacji

3 000

4 205

5 910

specjalista ds. kadr i płac

3 300

4 200

5 800

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku *dotyczy pracowników na wszystkich szczeblach organizacji

 ...

Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:
wynagrodzenie całkowite
- miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.
górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN
dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Drukuj artykuł
Ewelina Jurczak

Sedlak & Sedlak, Kraków

Redaktor portalu wynagrodzenia.pl.
Absolwentka Zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.