Zaangażowany pracownik to rozwój, zysk i sukces organizacji

Patronat medialny

Ze zrealizowanego w ostatnim czasie przez Instytut Gallupa raportu wynika, że tylko 14% Polaków w pełni angażuje się w swoją pracę. To znaczy, że aż 86% polskich pracowników wykonuje niezbędne minimum, nie angażuje się, nie wychodzi z własną inicjatywą, ani też nie dzieli się swoimi pomysłami z pracodawcą. Kto jest za to odpowiedzialny: pracownik czy menedżer? Czego brakuje pracownikom, że podchodzą do pracy w ten sposób? A może borykamy się obecnie z kryzysem przywództwa i brakiem kompetencji w obszarze zarządzania ludźmi u menedżerów, co w konsekwencji prowadzi do „quiet quitting”? Właściciele firm, menedżerowie organizacji czy pracownicy działów HR powinni przyjrzeć się bliżej tym zagadnieniom. Konferencja „HRLab – Budowanie zaangażowania w świecie BANI”, która w formule hybrydowej odbędzie się 14.06.2023 r. będzie do tego doskonałą okazją. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – organizator konferencji – podejmie kwestię zaangażowania i rozwoju organizacji i odpowie na wszystkie pytania, jakie stawiają sobie dziś eksperci rynku pracy w tym obszarze.

Z najnowszego raportu zrealizowanego przez Instytut Gallupa „State of the Global Workplace: 2022 Report” wynika, że tylko 14% Polaków jest zadowolonych i angażuje się w swoją pracę. Co znaczy, że aż 86% polskich pracowników będąc w pracy wykonuje tylko niezbędne minimum, nie angażuje się, unika brania na siebie większej odpowiedzialności, nie wychodzi z własną inicjatywą, nie dzieli się swoimi pomysłami oraz nie myśli o rozwoju organizacji, w której pracuje. 

Nie lepiej jest w innych krajach Europy: tylko 13% zaangażowanych pracowników w Finlandii, 12% - Holandii, 11% - Grecji, Szwajcarii, Belgii, Irlandii, 10% - Cyprze północnym, 9% - Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii, 8% - Luxemburgu, 6% - Francji i 4% - we Włoszech.

Badanie Instytutu Gallupa dotyczyło również stresu odczuwanego codziennie przez pracowników i z raportu dowiadujemy się, że wśród europejskich pracowników jest on na wysokim poziomie 39%, przy czym najwięcej zestresowanych jest kobiet – 40% oraz pracowników do 40 roku życia – 42%.   

Na taki stan rzeczy ma wpływ wiele czynników. Zmiany społeczne, ekonomiczne, polityczne, jakie obecnie obserwujemy, tj. np. skutki lockdown-ów (płynna granica miedzy życiem prywatnym a zawodowym), wojna w Ukrainie, oczekiwania pokolenia Z, które w najbliższym czasie wejdzie na rynek pracy (rozwój pracownika, work – life balance, misja) oraz problemy gospodarcze i wysoka inflacja mają niebagatelny wpływ na pracowników.

Powyższe dane procentowe i zachodzące zmiany są bardzo niepokojące, a właściciele firm, menedżerowie różnych szczebli czy pracownicy działów HR powinni zwrócić na nie szczególną uwagę i podejmować działania wzmacniające zaangażowanie pracowników. Bez pracowników, ich zaangażowania, kreatywności i nowatorskich pomysłów, firmy i organizacje nie będą się rozwijać.
A czy w perspektywie zachodzących zmian gospodarczych i społecznych, przedsiębiorcy i inne organizacje mogą sobie na to pozwolić, by stać w miejscu? Każda firma czy organizacja nie odpowiadając swoją ofertą na potrzeby rynku przestanie istnieć, po prostu. Dlatego kwestia zaangażowania jest kwestią być lub nie być dla organizacji i dlatego powinna stać się ona najwyższym priorytetem w organizacjach. Liderzy, dbając o rozwój swoich organizacji, powinni też zadbać
o dobrostan psychiczny i fizyczny swoich pracowników oraz budować partnerstwo, przynależność czy zadowolenie wśród swoich pracowników.

Wiedząc dodatkowo, że 71% pracowników wskazuje, że kluczową rolę w budowaniu nastroju pracowników  ma bezpośredni przełożony oraz jak mówi stare powiedzenie „przychodzi się do firmy, a odchodzi się od szefa” – można stwierdzić, że sprawa przywództwa również okazuje się kluczowa i polscy liderzy mają jeszcze dużo do zrobienia.

Mając powyższe na uwadze, warto, by bezpłatna konferencja „HRLab – Budowanie zaangażowania w świecie BANI”, która jest organizowana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w dn. 14 czerwca br., znalazła się w kalendarzu niejednego przedsiębiorcy, menedżera, kierownika czy pracownika działu HR. 

W trakcie konferencji - która jest podzielona na 3 bloki tematyczne, tj.: 1. Perspektywa pracodawcy: możliwości, narzędzia, rozwiązania; 2. Perspektywa pracownika: wyzwania, potrzeby, oczekiwania oraz 3. Perspektywa edukatora: wizja, perspektywy, potencjał; - zostaną omówione m.in. takie zagadnienia, jak:

  • budowanie kultury zaangażowania pracowników w świecie BANI;
  • zarządzanie różnorodnością;
  • tworzenie zaangażowanych zespołów;
  • dbanie o dobrostan pracowników;
  • rozwój i utrzymanie talentów w organizacji;
  • odbudowanie zaangażowania w polskiej edukacji;
  • przyszłe pokolenie pracowników – pokolenie Alfa.

Do udziału w wydarzeniu organizator zaprosił ekspertów w dziedzinach tworzenia kultury organizacyjnej, budowania zespołów czy zarządzania procesami HR w organizacjach, którzy podzielą się z uczestnikami nie tylko ekspercką wiedzą, ale również swoimi sprawdzonymi praktykami.

Wydarzenie jest realizowane w formule hybrydowej, tj. online oraz stacjonarnie w siedzibie Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” przy ul. Papierniczej 2 w Krakowie.

Partnerami konferencji są: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, CATERING BOHO CAFE, CHLEBOTEKA Wieczorek Klinowski sp. j., Piekarnia PIEC oraz Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

 

Szczegóły i rejestracja: https://www.marr.pl/hrlab/

 

 

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia jest portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.