XVII Forum Prawa Pracy, 25-26 października, Warszawa

Patronat medialnyW dniach 25- 26 października SEKA S.A. organizuje już XVII edycję Ogólnopolskiego Forum Prawa Pracy. Wzorem lat ubiegłych miejscem wydarzenia będzie Pałac Prymasowski w Warszawie. I tym razem wybrano dla Państwa dwa wiodące i ważne dla pracodawców tematy. 
Pierwszy z nich dotyczy najnowszych zmian w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym bloku wstąpień i dyskusji zostaną przeanalizowane już uchwalone regulacje prawne, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. W szczególności analizie poddana zostanie znowelizowana ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która ma być rozszerzona o nowy krąg podmiotów m.in. o zleceniobiorców. Omawiana będzie kwestia wysokości minimalnej stawki godzinowej od umów zlecenia i zasad jej waloryzowania. Poruszona będzie również kwestia nowych obowiązków spoczywających na zleceniodawcach i zleceniobiorcach związanych z m.in. koniecznością ewidencjonowania godzin czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę, w tym również obowiązki dotyczących przechowywania dokumentacji z tym związanej.

Zaproszeni prelegenci omówią planowane zmiany w prawie i zastanowią się również nad ich skutkami.

Celem Forum jest takie przygotowanie pracodawców na czekające zmiany, aby ich wdrażanie w konkretnych firmach było należycie przygotowane, co pozwoli uniknąć narażenia się na odpowiedzialność prawną.

Drugi blok poświęcony będzie praktycznemu podejściu do tzw. optymalizacji kosztów pracy. Eksperci wydarzenia przybliżą, między innymi, kwestie efektywnego uregulowania i rozliczania czasu pracy, tak, aby zapewnić wsparcie dla biznesu. W związku z tym, prelegenci podejmą rozważania dotyczące jak obniżać koszty tzw. „nieuzasadnionych nadgodzin”, a także ograniczać ryzyka przegranej przed sądami pracy z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Na Forum zostaną również poruszone zagadnienia optymalizacji kosztowej w sferze prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, a także w związku z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.    

Więcej szczegółów odnośnie wydarzenia: http://forumprawapracy.seka.pl/

Drukuj artykuł
Patronem medialnym wydarzenia był portal HRPolska.pl

Newsletter

Wykorzystujemy pliki cookies.